Zoekresultaten

343 resultaten voor keyword:stedelijk gebied
343 resultaten voor keyword:stedelijk gebied

Pagina 1 van 14

Opleidingssegregatie in Nederland gedaald

De segregatie tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus in Nederland is tussen 2009 en 2020 afgenomen.

Artikelen

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Cijfers

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

CBS verdiept samenwerking met universiteiten

Met ingang van 6 april 2022 is de bijzondere leerstoel van CBS-onderzoeker Marjolijn Das aan de Erasmus Universiteit (EUR) voor 5 jaar verlengd.

Artikelen

Maatschappelijke vraagstukken centraal op seminar

Op het seminar, georganiseerd door het Center for Big Data Statistics, werd ingegaan op hoe datagedreven besturen mogelijk is met big data.

Artikelen

Populaties van 13 van de 20 stadsvogels afgenomen

In 1990–2017 zijn de broedpopulaties van 13 van de 20 stadsvogels in stedelijk gebied in aantal afgenomen. Alleen van de huiszwaluw neemt sinds 1990 de populatie toe, zowel in de stad als landelijk....

Artikelen

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

Huishoudens, gestandaardiseerd inkomen, besteedbaar inkomen populatie, huishoudkenmerk, regio, periode

Cijfers

Hogere inkomens vooral in randgemeenten grote steden

Het gestandaardiseerde besteedbaar inkomen van huishoudens per gemeente in 2015.

Artikelen

CBS-hoogleraar onderzoekt invloed stad op levensloop

Beleidsmakers willen graag weten hoe het deze mensen vergaat en welke groepen kwetsbaar zijn

Artikelen

Aandacht voor urban data op Global Cities Summit

CBS presenteert kennis van stedelijke data tijdens Global Cities Summit

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen Voornaamste inkomensbron, samenstelling huishouden

Cijfers

Bevolking naar leeftijd en geboorteland 2000-2015

Bevolking naar leeftijd, geslacht en geboorteland 2000-2015

Cijfers

Gemiddelde bevolking naar stadsgewest 2000-2015

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking

Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit 2000-2015

Maatwerktabel over de bevolking naar geslacht, leeftijd,

Cijfers

Gemiddelde bevolking naar grootstedelijke agglomeratie 2000-2015

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking, grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Cijfers

Zwolle winnaar slimste binnenstad door gebruik van smart data

Op 3 oktober jl. werd tijdens een Smart Data City-bijeenkomst de jaarlijkse winnaar van ‘de slimste binnenstad verkiezing’ gekozen. Deze keer viel Zwolle in de prijzen met Slimste Visie 2016. De stad...

Artikelen

Hogere omzetgroei voor horeca in de stad dan daarbuiten

Hogere omzetgroei voor horeca in de stad dan daarbuiten

Artikelen

Bosvlinder bont zandoogje aardt goed in de stad

Van de vlinders die veel voorkomen in onze tuinen is de typische bosvlinder het bont zandoogje toe genomen in de stad.

Artikelen

Bevolkingsontwikkeling 2000-2014

Bevolkingsontwikkeling, levend geborenen, overledenen en migratie naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2014

Cijfers

Stedendebat

Debat over de gevolgen van verstedelijking en toenemende contrasten

Artikelen

Bevolking naar stadsgewest 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar stadsgewest, 2000-2015

Cijfers

Bevolking naar grootstedelijke agglomeratie 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Cijfers

Economische groei in nagenoeg alle provincies

In vrijwel alle provincies was er in 2015 sprake van economische groei.

Artikelen

Vergrijzing

Nederland vergrijst. Welke gevolgen heeft dit?

Dashboards