Zoekresultaten

152 resultaten voor keyword:statistische methoden
152 resultaten voor keyword:statistische methoden

Pagina 1 van 7

Methoden

Hoe wordt de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals gemaakt. De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede...

Dashboards

Kleuren

Wat betekenen de kleuren in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals?

Dashboards

Volkstelling 2021 brengt onze bevolking nauwkeurig in kaart

Eens in de tien jaar klinkt binnen het CBS het bericht dat na een langdurige gezamenlijke inspanning de meest recente Volkstelling gereed is.

Artikelen

Kwaliteit van statistieken waarborgen met wetenschappelijke methoden

Om de kwaliteit van zijn producten en diensten te waarborgen, hanteert het CBS wetenschappelijk verantwoorde methoden.

Artikelen

Voeding in de Gezondheidsenquête

In de Gezondheidsenquête worden sinds 2014 vragen over voeding gesteld. In de jaren 2014 tot en met 2022 waren acht vragen in de enquête opgenomen om de consumptie van groente, fruit en vis te...

Artikelen

Consumenten Vertrouwen Onderzoek tijdens COVID-19

Maandcijfers over het consumenten vertrouwen worden geschat op basis van een structureel tijdreeksmodel.

Artikelen

Jonge wetenschappers in de schijnwerpers met veelbelovende innovaties

Op 29 november 2023 organiseerde het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) voor de zesde keer de NPSO-innovatiedag.

Artikelen

Kleindomeinschattingen Ziekteverzuim Zorg en Welzijn

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van gedetailleerde cijfers over ziekteverzuim in de Zorg en Welzijn branche

Artikelen

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2022

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van trends over mobiliteit.

Artikelen

VU-hoogleraar onderzoekt meetfouten en selectiviteit nieuwe databronnen

Het CBS heeft een aantal senior-onderzoekers en methodologen in dienst die in deeltijd ook als bijzonder hoogleraar aan een Nederlandse universiteit werken.

Artikelen

CBS stapt over op nieuwe methode voor het ondernemersvertrouwen

Vanaf juli 2023 gebruikt het CBS een nieuwe methode voor de berekening van het ondernemersvertrouwen op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Artikelen

Een efficiënte selectiemethode voor auditsteekproeven

Statistieken, zoals totalen of gemiddelden van een doelvariabele, worden vaak gepubliceerd per deelpopulatie, dat wil zeggen uitgesplitst naar categorieën van een domeinvariabele (bijvoorbeeld...

Artikelen

Samenwerking CBS en Universiteit Maastricht kwaliteitsimpuls voor onderzoek

Het zijn voor Hans Schmeets, CBS-onderzoeker en sinds 1 april 2008 deeltijdhoogleraar in de sociale statistiek aan de Universiteit Maastricht, spannende tijden.

Artikelen

Volkstelling 2021: Nederland in vierkanten

Dit artikel bevat de eerste uitkomsten van de Volkstelling 2021. Er wordt ingegaan op de geschiedenis van de Volkstelling, de beveiliging van de gegevens, zodat geen informatie over individuele...

Publicaties

Prof. Piet Daas: ‘Kansen van big data benutten voor officiële statistiek’

Big data kunnen bijdragen aan het maken van betrouwbare en tijdige statistieken, de corebusiness van het CBS.

Artikelen

Samenwerking CBS en Universiteit Utrecht bevordert innovatie

Het CBS en de Universiteit Utrecht (UU) bestendigden hun langdurige samenwerking met de verlenging van een raamovereenkomst tijdens een bijeenkomst op 9 mei jl.

Artikelen

De mogelijkheden van synthetische data in het statistisch domein

Onlangs verscheen het handboek ‘Synthetic Data for Official Statistics’ van de Verenigde Naties (VN).

Artikelen

Sensor Data Challenge 2023: innovatie met applied data science

Op 13 en 14 april jl. organiseerden het CBS, de Haagse Hogeschool, het RIVM en de Universiteit Utrecht voor de vierde keer een Sensor Data Challenge.

Artikelen

Internationaal naslagwerk bundelt kennis over bedrijfsstatistieken

Een internationaal naslagwerk, met 36 hoofdstukken met de laatste stand van zaken over alle facetten van de productie van bedrijfsstatistieken.

Artikelen

SDC en speciale focusgroepen: een Europees perspectief

Cijfers over kleine, specifieke groepen personen vragen extra aandacht voor statistische beveiliging. Denk aan publicaties over de corona crisis of over de situatie in Ukraïne. Perturbatieve methoden...

Artikelen

CBS introduceert nieuwe meetmethode energieprijzen

Vanaf juni 2023 gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen voor consumenten te meten. Deze methode zorgt voor een nauwkeuriger inflatiecijfer.

Artikelen

Wijzigingen in de statistiek van de internationale handel vanaf 2023

De statistiek over de internationale handel in goederen beschrijft de maandelijkse ontwikkeling van de in- en uitvoer van goederen.

Artikelen

Maatschappelijke problemen oplossen door samenwerking tussen CBS en UvA

Een ‘digital twin’ van de samenleving die beleidsmakers kunnen gebruiken om complexe maatschappelijke problemen op te lossen: dat klinkt futuristisch.

Artikelen

Promovendus onderzoekt oorzaken vroeggeboorte baby’s

Op 18 januari 2022 promoveerde Eduardo Villamor Martinez cum laude aan de Universiteit Maastricht.

Artikelen

Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021

De dataverzamelingsstrategie van de Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor-kern vanaf 2021 en de veranderingen daarin sinds 2014. Door middel van simulatie is gekeken naar de impact van de wijzigingen....

Publicaties