Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:sociale veiligheid
12 resultaten voor keyword:sociale veiligheid

Binnen jaar weer inbraak bij 1/5e van inbraakslachtoffers

Ruim een vijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Ruim drie kwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot)...

Artikelen

Oudere vrouw zonder partner houdt ‘s avonds deur dicht

Vrouwen van 65 jaar of ouder zonder partner geven naar verhouding het vaakst aan dat zij ’s avonds niet zo maar de deur open doen. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017 van het CBS.

Artikelen

Socialespanningenindicator

Een experimentele tool maakt het mogelijk om snel een actuele indicatie te krijgen van de veranderingen in sociale spanning en emoties in de samenleving.

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2021

Een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Publicaties

Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020

Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan in Schagen en Nederland, 2019 en 2020.

Cijfers

Veiligheidsmonitor 2021

Landelijke enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder over de onderwerpen leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, traditionele criminaliteit, online criminaliteit, burgers...

Publicaties

Burger ervaart, politie registreert minder criminaliteit

In 2017 23% minder slachtoffers criminaliteit dan in 2012. Geregistreerde misdrijven per inwoner daalden met 30%

Artikelen

Ernstige overlast en verloedering in de eigen woonbuurt

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. In diverse onderzoeken is getracht de subjectieve sociale onveiligheid te verklaren

Artikelen

Helft jonge vrouwen slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022

In 2022 gaf 1 op de 8 Nederlanders van 16 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Dat zijn omgerekend 1,8 miljoen mensen.

Artikelen

Inwoners van Bonaire voelen zich veiliger

Inwoners van Bonaire voelden zich in 2017 veiliger dan vier jaar eerder

Artikelen

3 op de 10 Nederlanders tevreden over zichtbaarheid politie in eigen buurt

Ruim 3 op de 10 zeggen dat ze (zeer) tevreden zijn over de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Deze tevredenheid is in de stad groter dan op het platteland. Meer dan de helft zegt de politie...

Artikelen

Onderzoek naar haat en agressie jegens vrouwelijke politici wint CBS-Tegel

Coen van de Ven en Karlijn Saris van de Groene Amsterdammer hebben samen met Joris Veerbeek en Sahra Mohamed van de Data School Utrecht de CBS-Tegel voor datajournalistiek gewonnen.

Artikelen