Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:sociale premies ten laste van werkgevers
3 resultaten voor keyword:sociale premies ten laste van werkgevers

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen, 2001-2017

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) Naar bedrijfstak

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nr, 1969-2016

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht

Cijfers

Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015.

Artikelen