Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:sociale ongelijkheid
34 resultaten voor keyword:sociale ongelijkheid

Pagina 1 van 2

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2022

Parade van Pen: De vermogensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2022

Parade van Pen: De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Maatschappelijke problemen oplossen door samenwerking tussen CBS en UvA

Een ‘digital twin’ van de samenleving die beleidsmakers kunnen gebruiken om complexe maatschappelijke problemen op te lossen: dat klinkt futuristisch.

Artikelen

Vermogensongelijkheid opnieuw gedaald

De vermogensverschillen tussen huishoudens zijn na 2015 jaarlijks afgenomen. Blijft de eigen woning buiten beschouwing in het vermogen, dan zijn de verschillen tussen huishoudens vrijwel stabiel...

Artikelen

Brede welvaart stabiel ondanks corona, maar grote druk op natuur

In 2020 zat de economie in het slop, de consumptie ging achteruit. Toch ging op veel terreinen de brede welvaart vooruit: de tevredenheid met het werk en de vrije tijd nam toe, het vertrouwen in...

Artikelen

Digitale tweelingmaatschappij belicht complexe samenleving

De statistieken van het CBS weerspiegelen de Nederlandse samenleving.

Artikelen

Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd

Hoe verdelen Nederlanders zorg- en werktaken?

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2018

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogensverdeling te visualiseren. De vermogensongelijkheid is in de periode...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2018

De Parade van Pen laat de inkomensverdeling in 2018 tussen huishoudens zien. Deze ongelijkheid piekte in 2014.

Artikelen

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Vermogen, Huishouden, Bezittingen, Schulden Samenstelling huishoudens, Leeftijd, Migratie, Inkomen, Woning

Cijfers

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

In 2018 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 38,4 duizend euro, 10 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen.

Artikelen

Complexe vraagstukken oplossen met big en deep data

Van Gaalen bestudeert wat de effecten zijn van gebeurtenissen en omstandigheden in de vroege jeugd op de kansen - op een diploma, op werk, op een relatie - op latere leeftijd en wat daarbij de rol is...

Artikelen

Vermogensongelijkheid neemt af

De vermogensongelijkheid tussen huishoudens daalt vanaf 2015, wat samenhangt met de aantrekkende woningmarkt. Tot dat jaar was sprake van een stijgende vermogensongelijkheid.

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2017

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogensverdeling te visualiseren. De vermogensongelijkheid is in de periode...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2017

De Parade van Pen laat de inkomensverdeling in 2017 tussen huihoudens zien. Deze ongelijkheid piekte in 2014.

Artikelen

Emancipatiemonitor 2018

De emancipatie van vrouwen in Nederland, rolverdeling mannen en vrouwen, economische zelfstandigheid, werk

Publicaties

Inkomensverschillen onder laagopgeleiden het kleinst

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de inkomensongelijkheid. De inkomensverschillen tussen huishoudens met inkomen uit werk en uitkeringshuishoudens zijn namelijk relatief groot bij een hoog...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2016

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2016

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2017

Een overzicht van arbeidsmarkttransities een analyse van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Publicaties

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen