Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:sociale ongelijkheid
30 resultaten voor keyword:sociale ongelijkheid

Pagina 1 van 2

Complexe vraagstukken oplossen met big en deep data

Van Gaalen bestudeert wat de effecten zijn van gebeurtenissen en omstandigheden in de vroege jeugd op de kansen - op een diploma, op werk, op een relatie - op latere leeftijd en wat daarbij de rol is...

Artikelen

Vrouwenemancipatie vordert langzaam

Moeders blijven meer uren werken, vrouwen lager inkomen dan man, meer vrouwen in top bedrijfsleven en rijksoverheid

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2016

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Ongelijkheidsmaten inkomen voor wijken/buurten, 2012

Gini-coëfficiënt, ratio 80/20 en relatieve interkwartielafstand voor gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met een bekend...

Cijfers

Stad uit balans: een grotere kloof tussen arme en rijke wijken?

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Elke grote stad kent wijken met veel en weinig bevolkingsdynamiek. Nieuwkomers in de stad brengen meestal een lager inkomen mee dan stedelingen die de stad...

Artikelen

Ongelijkheid in welvaart stabiel

De economische crisis had geen vat op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid.

Artikelen

Emancipatiemonitor 2016

Vrouw zit bij man voor op het rekje op fiets. Beide in carriere outfit

Publicaties

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2017

Een overzicht van arbeidsmarkttransities een analyse van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Publicaties

Emancipatiemonitor 2018

De emancipatie van vrouwen in Nederland, rolverdeling mannen en vrouwen, economische zelfstandigheid, werk

Publicaties

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2018

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogensverdeling te visualiseren. De vermogensongelijkheid is in de periode...

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2017

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogensverdeling te visualiseren. De vermogensongelijkheid is in de periode...

Artikelen

Inkomensverschillen onder laagopgeleiden het kleinst

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de inkomensongelijkheid. De inkomensverschillen tussen huishoudens met inkomen uit werk en uitkeringshuishoudens zijn namelijk relatief groot bij een hoog...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, voornaamste inkomensbron en woonsituatie.

Cijfers

Vermogensongelijkheid opnieuw gedaald

De vermogensverschillen tussen huishoudens zijn na 2015 jaarlijks afgenomen. Blijft de eigen woning buiten beschouwing in het vermogen, dan zijn de verschillen tussen huishoudens vrijwel stabiel...

Artikelen

Digitale tweelingmaatschappij belicht complexe samenleving

De statistieken van het CBS weerspiegelen de Nederlandse samenleving.

Artikelen

Stijging huizenprijzen verkleint vermogensongelijkheid in 2015

De vermogensongelijkheid daalde licht in 2015, de inkomensongelijkheid bleef gelijk.

Artikelen

Financiële situatie huishoudens in meer detail

Figuren met meer informatie over de financiële situatie van huishoudens in 2015

Artikelen

Rijke mensen leven lang en gezond

TSG (Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen), uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten. Jaargang 88 2010, nummer 1, pp. 17-24.

Artikelen

Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd

Hoe verdelen Nederlanders zorg- en werktaken?

Artikelen

Brede welvaart stabiel ondanks corona, maar grote druk op natuur

In 2020 zat de economie in het slop, de consumptie ging achteruit. Toch ging op veel terreinen de brede welvaart vooruit: de tevredenheid met het werk en de vrije tijd nam toe, het vertrouwen in...

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2016

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

In 2018 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 38,4 duizend euro, 10 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen.

Artikelen

Maatschappelijke problemen oplossen door samenwerking tussen CBS en UvA

Een ‘digital twin’ van de samenleving die beleidsmakers kunnen gebruiken om complexe maatschappelijke problemen op te lossen: dat klinkt futuristisch.

Artikelen