Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:sociale cohesie
41 resultaten voor keyword:sociale cohesie

Pagina 1 van 2

Het belang van religie voor sociale samenhang

Religieuze binding wordt van belang geacht voor de sociale cohesie in de samenleving. In 2012 rekende 54 procent van de volwassen bevolking zich tot een godsdienstige groepering, maar ging slechts...

Artikelen

Groei bbp per inwoner vooral door stijging arbeidsproductiviteit

De economische groei staat de komende decennia onder druk door de voortgaande vergrijzing. Om de groei op peil te houden worden maatregelen overwogen om meer mensen aan het werk te krijgen. Een van...

Artikelen

Sociale samenhang 2015. Wat ons bindt en verdeelt

Met de publicatie Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen. Verschillen...

Publicaties
Artikelen

De Heitjes en het vertrouwen in instituties in Heerlen

Dit rapport gaat over het vertrouwen in instituties in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is...

Publicaties

De Heitjes en het welzijn in Heerlen

Dit rapport gaat over het welzijn van de bevolking in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is...

Publicaties

De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen

Dit rapport gaat over de sociale contacten in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

Mening over maatschappelijke kwesties

Mening over maatschappelijke kwesties.

Cijfers

kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn

Het CBS heeft op basis van de enquête Sociale Samenhang en Welzijn voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in een aantal aspecten van de sociale samenhang...

Cijfers

Bericht 2 Continu Onderzoek Burgerperspectieven, 2022

Aankondiging van en link naar het tweede bericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van 2022. Nederland in Beeld (NIB), door SCP uitgevoerd in samenwerking met het CBS, is hier een van de...

Cijfers

Innovatief onderzoek naar sociale cohesie in Heerlen

Innovatief onderzoek naar sociale cohesie in Heerlen

Artikelen

Sociale samenhang en welzijn: een paradox?

In de afgelopen twee decennia is de sociale cohesie in de samenleving toegenomen. Er zijn meer sociale contacten, en vooral het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in instellingen zijn gestegen....

Artikelen

Homoseksuelen  minder positief over eigen woonbuurt dan hetero's

Lesbiennes en vooral homo’s oordelen ongunstiger over de sociale samenhang in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Ook ervaren ze meer overlast van rondhangende jongeren en van...

Artikelen

Tevredener met het leven bij sterkere binding met buurt

Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving, geven aan tevreden te zijn met het leven.

Artikelen

Werk en taal belangrijk voor het zich Nederlander voelen

Het beheersen van het Nederlands speelt een belangrijke rol bij het zich Nederlander voelen van niet-westerse allochtonen. Ook het hebben van werk bevordert de identificatie met Nederland.

Artikelen

De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen

Dit rapport gaat over het verenigingsleven in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen

Dit rapport gaat over het politieke vertrouwen in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen

Dit rapport gaat over het onderlinge vertrouwen in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen

Dit rapport gaat over de politieke betrokkenheid in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020

Deze nota beschrijft de methode die is gebruikt om kwartaalcijfers te kunnen maken voor een aantal onderwerpen uit de enquête Sociale samenhang en welzijn, en om te kunnen compenseren voor het...

Publicaties

De religieuze kaart van Nederland, 2010-2013

Met nieuwe, regionaal gedetailleerde, cijfers die in de periode 2010–2013 zijn verzameld, wordt een begin gemaakt om de witte vlekken in de religieuze kaart in te kleuren. Ingegaan wordt op de...

Artikelen

Welvaartsgroei en productiviteit

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de welvaart geanalyseerd in termen van productiviteit en het aantal uren dat gemiddeld per inwoner wordt gewerkt.

Artikelen

Grootste duurzaamheidsproblemen vereisen internationale aanpak

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er aandacht nodig voor arbeid en vergrijzing, kennis en sociale cohesie. De grootste ‘zorgen voor morgen’ spelen echter op milieugebied. Vooral de problemen op...

Artikelen

‘Vooruitgang boeken dankzij cijfers’

Hij ontvluchtte zijn geboorteland Iran. Via Pakistan en Afghanistan kwam hij in 1989 naar Nederland. Hier heeft Afshin Ellian inmiddels naam gemaakt als hoogleraar, dichter en columnist. Een gesprek...

Artikelen

Leefpatronen inwoners leveren schat aan informatie op

Hoe kunnen patronen in het stadsleven helpen bij het analyseren en oplossen van problemen in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van (on)veiligheid of sociale cohesie

Artikelen