Zoekresultaten

46 resultaten voor keyword:sociaal minimum
46 resultaten voor keyword:sociaal minimum

Pagina 1 van 2

Armoedemonitor gemeente Utrecht, 2014

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Utrecht, 2014.

Cijfers

120 duizend huishoudens langdurig op het sociaal minimum

In 2007 moesten bijna 120 duizend huishoudens al vier jaar of langer rondkomen van een inkomen tot ten hoogste het sociale minimum.

Artikelen

Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019

Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019

Cijfers

Armoede en sociale uitsluiting 2019

In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Om armoede af te bakenen is voornamelijk gebruik gemaakt...

Publicaties
Publicaties

Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020

Particuliere huishoudens naar inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum, 2020

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Groningen, 2015

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Groningen, 2015.

Cijfers

Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2019

Cijfers

Caribisch Nederland inkomensverdeling personen in particuliere huishoudens

Deze tabellen bevatten gegevens over het gemiddelde inkomen per inkomensdeciel en –kwintiel en inkomensklassen, en de inkomensgrenzen afgezet tegen het wettelijk minimumloon (WML) voor personen in...

Cijfers

Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum

Deze tabellen bevatten gegevens over het aandeel (personen en kinderen in) huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen onder het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2017 en 2018*

Armoede minima ‘lage inkomens’ minimabeleid inkomen gemeente udc regionaal

Cijfers

Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum

Deze tabellen bevatten gegevens over het aandeel (personen en kinderen in) huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen onder het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Cijfers
Artikelen

Werkende armen in Den Haag, 2015-2017

Kenmerken van werkende armen in Den Haag

Cijfers

Werkende armen in Den Haag, 2018-2019

Wat zijn de kenmerken van personen met werk als voornaamste inkomensbron in huishoudens tot 110%, 130% en 150% van het sociaal minimum in Den Haag?

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Breda, 2014

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Cijfers
Artikelen

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2016

Beschrijving van de samenstelling van minimahuishoudens in gemeente Tilburg en het gebruik van gemeentelijke regelingen.

Cijfers

Werkenden met een kleine beurs, 2014

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Cijfers

Risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland betrekkelijk laag

Volgens Europese criteria is het aantal inwoners met risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland naar verhouding gering.

Artikelen
Publicaties

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Cijfers