Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:onderwijssector SOI
10 resultaten voor keyword:onderwijssector SOI

Vo-leerlingen leerjaar 2 t/m 4 naar GGD-regio, 2022/’23

Tabel over vo-leerlingen van 12 t/m 16 jaar in leerjaren 2 t/m 4 naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijssoort en GGD-regio in schooljaar 2022/'23.

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m...

Cijfers

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 26 gemeenteclusters, 2013-2017

Cijfers

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Cijfers

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting t/m peilmoment 2015

Eerst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Studierichting, onderwijspositie, diploma, t/m peilmoment 2015

Cijfers

Economie populairst op mbo, ook bij studiewisselaars

Mbo’ers kiezen vaak voor economische opleidingen als eerste keus en ze wisselen van opleiding.

Artikelen
Artikelen

Doctorstitel maakt verschil op de arbeidsmarkt

Gepromoveerden hebben vaker een voltijdbaan dan niet-gepromoveerde academici. Ook werken ze vaker op een hoger beroepsniveau dan niet-gepromoveerde academici.

Artikelen
Artikelen

Onderwijssector SOI 2006

De sector van de samenleving of het wetenschapsgebied waarop de opleiding gericht is in die zin dat zij daarop een voorbereiding geeft. Onderwijssector is het hoogste aggregatieniveaus van de...

Overig