Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:onbenut arbeidsaanbod
13 resultaten voor keyword:onbenut arbeidsaanbod

Het onbenut arbeidspotentieel zonder werk kleinste in tien jaar

Het aantal personen in het onbenut arbeidspotentieel zonder betaald werk daalde in 2019 tot 680 duizend, het laagste aantal na 2008.

Artikelen

Van werk zoeken naar werk vinden

Onderzoek naar mensen die werk vonden in de periode 2014-2018 en hun binding met de arbeidsmarkt voordat ze werk vonden.

Artikelen

Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021

In 2021 waren er 561 duizend deeltijdwerkers die direct beschikbaar waren om meer uren te werken. Deze onderbenutte deeltijdwerkers vormden 6 procent van de totale werkzame beroepsbevolking van 9,3...

Artikelen

Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020

Cijfers over het onbenut arbeidspotentieel: werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers. Per provincie voor 2019 en 2020, per gemeente voor 2020.

Cijfers

Relatief veel onbenut arbeidspotentieel boven de grote rivieren

Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolking van 15 tot 75 jaar is het kleinst in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Koplopers zijn Groningen en Noord-Holland.

Artikelen

Onbenut arbeidspotentieel meest toegenomen in Noord-Holland en Drenthe

8,5% van de 15- tot 75-jarigen behoorde in 2020 tot het onbenut arbeidspotentieel (werklozen, semiwerklozen, onderbenutte deeltijdwerkers). Dit verschilt per provincie en gemeente.

Artikelen

Arbeidspotentieel van niet-werkenden

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er een verhoogde belangstelling voor niet-werkenden. Normaal gesproken ligt de focus hierbij op werklozen of het iets bredere onbenutte arbeidspotentieel...

Publicaties

Werkloosheid verder toegenomen in juli

Het aantal werklozen is in juli 2022 verder toegenomen tot 353 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Aantal werkenden opnieuw toegenomen

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen in september. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af...

Artikelen

Onbenut arbeidspotentieel bestaat voor een derde uit jongeren

In het tweede kwartaal van 2021 behoorden 1,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit aantal is de afgelopen jaren flink gedaald, ondanks een tijdelijke stijging...

Artikelen

Onbenut arbeidspotentieel Caribisch Nederland omvat 3,4 duizend mensen

In 2020 behoorden 2,8 duizend mensen van 15 tot 75 jaar op Bonaire tot het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel. Op St. Eustatius bestond het onbenut arbeidspotentieel uit 290 en op Saba uit 330...

Artikelen

Steeds minder werkenden willen langere arbeidsduur

Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat meer uren wil werken vrijwel voortdurend gedaald, behalve tijdens het begin van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal...

Artikelen

Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk

Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk.

Artikelen