Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:natuur en milieu
26 resultaten voor keyword:natuur en milieu

Pagina 1 van 2

Ecosysteemtypenkaarten, 2013-2022

De ecosysteemtypenkaarten zijn de basis van de Natuurlijk kapitaalrekeningen. De kaarten beschrijven de ecosystemen in Nederland, ingedeeld in 22 typen. Kaarten zijn beschikbaar voor de peiljaren...

Artikelen

Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties

Nederland is een relatief sociale en welvarende samenleving. De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat echter al jarenlang en steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Dit blijkt...

Artikelen

Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel - editie 2023

De Staat van Landbouw en Voedsel, hier de derde editie, beschrijft ontwikkelingen in structuur, economische betekenis, handel met het buitenland en milieuprestaties van de gehele agroketen.

Publicaties

Kwaliteitsborging van de monitoring van zeevogels en bruinvis

Monitoring van zeevogels en bruinvis op de Noordzee vindt plaats met tellingen vanuit het vliegtuig. Veranderingen in de ligging of het uitvallen van delen van transecten van het survey design door...

Publicaties

Regionale Brede Welvaart ‘hier en nu’ ten koste van ‘later’

De brede welvaart ‘hier en nu’ is in 2022 op veel onderdelen gelijk gebleven of toegenomen. Op veel plaatsen in Nederland nam de brede welvaart toe op materiële welvaart, arbeid en vrije tijd, en...

Artikelen

Huidige brede welvaart groot, maar houdbaarheid onder druk

Op veel gebieden gaat het goed met de brede welvaart in Nederland. De houdbaarheid ervan staat echter wel onder druk.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties

Nederland in cijfers

Op 18 december 2020 presenteert het CBS de eerste editie van ‘Nederland in cijfers’.

Artikelen

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties

Domeinen van duurzaamheid

Domeinen van duurzaamheid, visualisatie

Dashboards

CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart

Op verzoek van het kabinet gaat het CBS werken aan een Monitor Brede welvaart.

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 1

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bedrijven, Inkomen en bestedingen, Natuur en milieu, Prijzen.

Artikelen

Koolstofhuishouding

De koolstofrekeningen geven de voorraden en stromen van koolstof weer in en tussen verschillende reservoirs.

Overig

Maatschappij

Superthema Maatschappij

Overig

Culturele ecosysteemdiensten

Dit zijn de niet-tastbare voordelen zoals culturele betekenis, ruimtelijke ervaring, recreatie en esthetisch genot die aan ecosystemen kunnen worden ontleend.

Overig

Ecosysteemkwaliteit

Heel Nederland is – landsdekkend- ingedeeld in verschillende ecosysteemtypen. Voorbeelden van ecosysteemtypen zijn loof, -naald en gemengde bossen, maar ook areaal in gebruik als bedrijventerrein,...

Overig

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variabiliteit van alle levende organismen en van de ecosystemen waar ze onderdeel van zijn.

Overig

Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die door ecosystemen in Nederland geleverd worden en die bijdragen aan de economie en andere menselijke activiteiten.

Overig

Regulerende diensten

Dit zijn de voordelen die verkregen zijn door de regulerende werking van ecosysteemprocessen.

Overig

Natuurlijk Kapitaal

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en welzijn op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen.

Overig

Productiediensten

Productiediensten omvatten de verschillende vormen van materiele productie door ecosystemen, zoals voedsel, brandstof, plantaardig materiaal, genenreservoirs, natuurgeneesmiddelen en zoetwater.

Overig

Kwaliteitsrapportage Milieurekeningen

Kwaliteitsrapportages van milieurekeningen op gebied van milieubelastingen, milieusector, materiaalstromen, energierekeningen en luchtemissies.

Overig