Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:natuur en milieu
29 resultaten voor keyword:natuur en milieu

Pagina 1 van 2

Classificatiesystemen voor milieuactiviteiten

Classificatiesystemen voor milieubescherming en het management van natuurlijke hulpbronnen.

Cijfers
Artikelen

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die door ecosystemen in Nederland geleverd worden en die bijdragen aan de economie en andere menselijke activiteiten.

Overig

Natuurlijk Kapitaal

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en welzijn op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen.

Overig

Ecosysteemtypen

Heel Nederland is – landsdekkend- ingedeeld in verschillende ecosysteemtypen. Voorbeelden van ecosysteemtypen zijn loof, -naald en gemengde bossen, maar ook areaal in gebruik als bedrijventerrein,...

Overig

Regulerende diensten

Dit zijn de voordelen die verkregen zijn door de regulerende werking van ecosysteemprocessen.

Overig

Productiediensten

Productiediensten omvatten de verschillende vormen van materiele productie door ecosystemen, zoals voedsel, brandstof, plantaardig materiaal, genenreservoirs, natuurgeneesmiddelen en zoetwater.

Overig

Een nieuwe methode voor voetafdrukberekeningen

Dit rapport legt uit waarom de huidige methode toe is aan vervanging. De nieuwe methode en zijn voor- en nadelen worden vervolgens beschreven. De methode wordt gevalideerd met drie tests. Een...

Cijfers

Domeinen van duurzaamheid

Domeinen van duurzaamheid, visualisatie

Dashboards

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties

Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase

Productie- en consumptievoetafdrukken voor broeikasgassen en grondstoffen voor gebruik binnen in Integrale Circulaire Economie Rapportage, peiljaren 2010 en 2016.

Cijfers

Culturele ecosysteemdiensten

Dit zijn de niet-tastbare voordelen zoals culturele betekenis, ruimtelijke ervaring, recreatie en esthetisch genot die aan ecosystemen kunnen worden ontleend.

Overig

Koolstofhuishouding

De koolstofrekeningen geven de voorraden en stromen van koolstof weer in en tussen verschillende reservoirs.

Overig

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variabiliteit van alle levende organismen en van de ecosystemen waar ze onderdeel van zijn.

Overig

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties

Ecosysteemkwaliteit

Heel Nederland is – landsdekkend- ingedeeld in verschillende ecosysteemtypen. Voorbeelden van ecosysteemtypen zijn loof, -naald en gemengde bossen, maar ook areaal in gebruik als bedrijventerrein,...

Overig

Kwaliteitschecks voor SNAC Exiobase 2016

Het vergelijken van SNAC Exiobase 2016 met diverse databronnen om de kwaliteit van SNAC Exiobase vast te leggen.

Cijfers

Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken

Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken voor de jaren 2010 t/m 2018 uitgesplitst naar productie- en consumptieperspectieven, CO2 en overige broeikagassen, en vier grondstoftypes.

Cijfers

CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart

Op verzoek van het kabinet gaat het CBS werken aan een Monitor Brede welvaart.

Artikelen

Regionale Brede Welvaart ‘hier en nu’ ten koste van ‘later’

De brede welvaart ‘hier en nu’ is in 2022 op veel onderdelen gelijk gebleven of toegenomen. Op veel plaatsen in Nederland nam de brede welvaart toe op materiële welvaart, arbeid en vrije tijd, en...

Artikelen

Beoordeling van de Milieurekeningen van Botswana

Dit is een rapport om de stand van zaken rond Milieurekeningen (SEEA) in Botswana te beoordelen.

Cijfers

Nederland in cijfers

Op 18 december 2020 presenteert het CBS de eerste editie van ‘Nederland in cijfers’.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 1

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bedrijven, Inkomen en bestedingen, Natuur en milieu, Prijzen.

Artikelen