Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:machine learning
13 resultaten voor keyword:machine learning

Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten

Een pilot onderzoek naar opleidingsvereisten in vacatureteksten. Een onderzoek met behulp van machine learning.

Cijfers

Promovendus onderzoekt oorzaken vroeggeboorte baby’s

Op 18 januari 2022 promoveerde Eduardo Villamor Martinez cum laude aan de Universiteit Maastricht.

Artikelen

Evalueren van een tekstanalysemodel voor subpopulaties

Evalueren en verbeteren van een tekstanalysemodel voor subpopulaties: cybercrime als voorbeeld.

Artikelen

Proefschrift Quinten Meertens: doorbraak in het denken over bias

Een doorbraak in het denken over bias’, zo luidde de reactie van hoogleraar Jaap van den Herik (Universiteit Leiden) op het proefschrift ‘Misclassification Bias in Statistical Learning’ van...

Artikelen

Monitor Escalaties Omgevingsrecht 2020; Nulmeting fase I

In deze eerste nulmeting Monitor Escalaties Omgevingsrecht is uit rechterlijke uitspraken in het omgevingsrecht (2007-2019) middels machine learning een set kenmerken gedestilleerd om cijfers te...

Cijfers

Verkooppunten alcoholhoudende drank, oktober 2019

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt het CBS het aantal alcoholverkooppunten in oktober 2019 in kaart. Hierbij maakt het CBS onderscheid tussen het aantal...

Cijfers

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Artikelen

Nauwkeurigheid van schatters bij binaire classificatie

Publicaties in de officiële statistiek worden vaak uitgesplitst naar domeinen. Het is dan belangrijk om het effect van misclassificaties tussen domeinen te bepalen op de nauwkeurigheid van deze...

Artikelen

CBS en Dataprovider meten interneteconomie succesvol

De samenwerking tussen het CBS en Dataprovider op het gebied van het meten van de Nederlandse interneteconomie kreeg een internationaal vervolg

Artikelen

Risicofactoren voor armoede -18-30 en 40-64 jarigen in armoede

Risicofactoren voor armoede onder 18-30 en 40-64 jarigen in armoede op basis van populatiedekkende registerdata en machine learning.

Overig

Risicofactoren voor transities in en uit armoede

Risicofactoren voor transities in en uit armoede op basis van populatiedekkende registerdata en machine learning.

Overig

Verhuiskans schatten met machine learning

Innovatieproduct CBDS Verhuiskans schatten met machine learning.

Overig

Verhuiswens afleiden uit sociale media

Is het mogelijk om een wens om te verhuizen te meten zonder dat aan mensen te vragen? Deze vraag heeft het CBS in het Center for Big Data Statistics onderzocht. In opdracht van het ministerie van...

Overig