Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:legacy-Landbouw in vogelvlucht
35 resultaten voor keyword:legacy-Landbouw in vogelvlucht

Pagina 1 van 2

Opbrengst pot- en perkplantenbedrijven verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal pot- en perkplantenbedrijven met 60 procent gedaald tot 670 bedrijven in 2016.

Artikelen

Aantal runderen melkveebedrijven blijft gestaag stijgen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 29 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Aantal varkens per bedrijf blijft toenemen

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 59 procent gedaald tot 3,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Fruitbedrijven: gemiddelde opbrengst fors gestegen

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 36 procent gedaald tot 1,5 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Gemiddeld Boomkwekerijbedrijf groeit flink

Vanaf 2000 is het aantal boomkwekerijbedrijven met 42 procent gedaald tot 1,9 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Schaalvergroting vleeskalverenbedrijven blijft doorgaan

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 34 procent gedaald tot 23 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Glastuinbouwbedrijf: doorsnee opbrengst sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 65 procent gedaald tot 2,9 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Melkvee- en akkerbouwbedrijf meest voorkomend

In de periode 2000-2016 is het totale aantal landbouwbedrijven met 43 procent gedaald.

Artikelen

Opbrengst paddenstoelenbedrijven bijna verdrievoudigd

Vanaf 2000 is het aantal paddenstoelbedrijven met 75 procent gedaald tot 132 bedrijven in 2016.

Artikelen

Akkerbouwbedrijven forse stijging gemiddelde opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 16 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Schaalvergroting opengrondsgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentenbedrijven met 49 procent gedaald tot 856 bedrijven in 2016.

Artikelen

Opbrengst per arbeidsjaar leghennenbedrijven verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal leghennenbedrijven met 32 procent gedaald tot 638 bedrijven in 2016

Artikelen

Doorsnee opbrengst akkerbouwgroentebedrijven gestegen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentenbedrijven met 20 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Gemiddelde opbrengst vleeskuikenhouderij sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 41 procent gedaald tot 468 bedrijven in 2016.

Artikelen

Flinke toename opbrengst glasgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal glasgroentebedrijven met 62 procent gedaald tot 948 bedrijven in 2015.

Artikelen

Gestage voortgang schaalvergroting bloembollenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal bloembollenbedrijven met 48 procent gedaald tot 617 bedrijven in 2015.

Artikelen

Schapenbedrijven: laatste jaren weer opwaartse trend

Vanaf 2000 is het aantal schapenbedrijven met 39 procent gedaald tot 2,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Meeste grond op melkveebedrijven

Van 2000 tot 2016 is de oppervlakte cultuurgrond in Nederland met 9 procent afgenomen.

Artikelen

Forse schaalvergroting geitenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal geitenbedrijven met 32 procent gestegen tot 380 bedrijven in 2016

Artikelen

Grootste omzet bij pot- en perkplantbedrijven

In 2016 was de gemiddelde standaardopbrengst bij de land- en tuinbouwbedrijven 433 duizend euro.

Artikelen

Paard- en ponybedrijven: weer een stijgende lijn

Vanaf 2000 is het aantal paard- en ponybedrijven met 63 procent gedaald tot 1,5 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Snijbloemenbedrijven floreren steeds minder

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 70 procent gedaald tot 991 bedrijven in 2016.

Artikelen

Rundveebedrijven: doorsnee bedrijf met helft toegenomen

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 34 procent gedaald tot 23 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Snijbloemenbedrijven: sector krimpt en grotere bedrijven

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 68 procent gedaald tot 1,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Vleeskalverenbedrijven: schaalvergroting gaat door

Vanaf 2000 is het aantal vleeskalverenbedrijven met 23 procent gedaald tot 1,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen