Zoekresultaten

241 resultaten voor keyword:legacy-KREDO
241 resultaten voor keyword:legacy-KREDO

Pagina 1 van 10

Uitkomsten EMU-enquête 2018

Uitkomsten van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder decentrale overheden.

Cijfers

XBRL taxonomie van waterschappen V3.1

Met taxonomie versie 3.0 konden geen balansstanden voor de posten ‘Geactiveerde bijdragen aan het Rijk’ en ‘Geactiveerde bijdragen aan openbare lichamen’ worden aangeleverd. In deze taxonomie is dit...

Overig

XBRL-taxonomie provincies 2014

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van 2014 door provincies kan hier worden gedownload. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2013. Toegevoegd is een deel met betrekking tot...

Overig
Overig

Iv3-rapportage provincies kwartaal (periodes:2015-1 t/m 2015-4)

In het model geplaatst op 24 maart jl. zat een fout in de berekening van het eindoordeel op tabblad ‘Eindoordeel’. In deze versie is dit hersteld. Ten opzichte van het model voor 2014 is de indeling...

Overig

Iv3-rapportage begroting provincies, periode: 2015-0

In dit Iv3-model voor begrotingen 2015 is de indeling van functies en categorieën ongewijzigd ten opzichte van het model 2014. Wel is de indeling van de balansposten gewijzigd. Invulling van...

Overig
Overig

XBRL-taxonomie provincies 2015

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van 2015 door provincies kan hier worden gedownload. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2014. Aangepast is de indeling van balansposten...

Overig

Iv3-rapportage jaar provincies, periode: 2014-5

Het Iv3-model voor de aanlevering van de jaarrekening 2014 voor provincies is hier te downloaden. Het model is niet gewijzigd ten opzichte van dat van 2013. Wel is er op het tabblad voor de...

Overig

XBRL taxonomie van waterschappen V3.1

Met taxonomie versie 3.0 konden geen balansstanden voor de posten ‘Geactiveerde bijdragen aan het Rijk’ en ‘Geactiveerde bijdragen aan openbare lichamen’ worden aangeleverd. In deze taxonomie is dit...

Overig

Iv3-rapportage begroting provincies, periode: 2016-0

In het Iv3-model voor begrotingen 2016 zijn de indelingen van de functies en de balansposten gewijzigd ten opzichte van het model voor 2015. Een overzicht van alle wijzigingen staat op tabblad...

Overig

Uitkomsten EMU-enquête 2017

Uitkomsten van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder decentrale overheden.

Cijfers

Kredo nieuwsbrief november 2015

In deze nieuwsbrief gaan we in op de wijzigingen in de Iv3-matrices voor het verslagjaar 2016, stopzetting van de publicatie van bewerkte data van individuele gemeenten en een vooruitblik op de...

Overig

Bijlage 4: Verschillen tussen EMU-informatie waterschappen en huidige comptabiliteitsvoorschriften

Bijlage 4: Verschillen tussen EMU-informatie waterschappen en huidige comptabiliteitsvoorschriften

Overig

Toelichting kwaliteitstoetsen CBS 2010

Vanaf het eerste kwartaal van 2009 kunnen gemeenten de nieuwe kwaliteitstoetsen van het CBS gebruiken. Deze kwaliteitstoetsen bestaan uit drie consistentietoetsen, zeven volledigheidstoetsen en tien...

Overig

Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo (eerste versie)

Dit document bevat Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo van de waterschappen. Achter de verschillende indicatoren staan nummers die corresponderen met de nummers bij de posten in de...

Overig

KREDO nieuwsbrief december 2011, jaargang 7 no. 2

Een gedrukte versie van de nieuwsbrief wordt toegezonden aan het hoofd financiën. De officiële Iv3-contactpersoon ontvangt een digitale versie van de nieuwsbrief. De Iv3-contactpersoon wordt gevraagd...

Overig

Toelichting kwaliteitstoetsen 2009

Met ingang van het eerste kwartaal 2009 kunnen alle gemeenten nieuwe kwaliteitstoetsen gebruiken voor de levering van de kwartaalrapportage Iv3.Er zijn drie categorieën nieuwe kwaliteitstoetsen. De...

Overig

Kredo nieuwsbrief juni 2010, jaargang 6; no.2

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Overig

Uitkomsten EMU-enquête 2016

In deze nota worden de definitieve uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2016 die eind 2015 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Het...

Overig

Iv3-toetsingsbeleid provincies vanaf 1e kwartaal 2010

Met ingang van het eerste kwartaal 2010 verandert de wijze waarop het oordeel op plausibiliteit van de Iv3-leveringen tot stand komt. In dit document staat de wijze waarop dit oordeel berekend wordt.

Overig

Toelichting XBRL aanlevering vanaf 2009 (versie 4.000)

Hier is de toelichting te vinden op de XBRL taxonomie voor gemeenten van 2009 (versie 4.000).

Overig