Zoekresultaten

167 resultaten voor keyword:legacy-Arbeidsmarkt in vogelvlucht
167 resultaten voor keyword:legacy-Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Pagina 1 van 7

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Lonen: Cao-lonen stijgen verder

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over seizoengecorrigeerde werkloosheid en werkzame beroepsbevolking, aantal vacatures en economische groei.

Artikelen

Werkloosheid en gerelateerde uitkeringen: 574 duizend werklozen

Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Het jaarloon geeft aan hoeveel werknemers gemiddeld verdienen. Jaarloon exclusief bijzondere beloningen bestaat uit het bruto loon sociale verzekeringen, vermeerderd met de werknemersbijdrage voor...

Artikelen

Lonen: Cao-loonstijging hoogst sinds 2009

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Werkloosheid en gerelateerde uitkeringen

Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Artikelen

Cao-lonen licht gestegen

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Lonen: Cao-loonstijging hoogst sinds 2009

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Cao-lonen licht gestegen

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Aantal vacatures neemt toe

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Artikelen

Lonen: Cao-loonstijging hoogst sinds 2009

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Cao-lonen stijgen minder

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Aantal vacatures neemt toe

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Artikelen

Aantal vacatures neemt toe

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Artikelen

Cao-loonstijging blijft gelijk

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen