Zoekresultaten

55 resultaten voor keyword:landelijk gebied
55 resultaten voor keyword:landelijk gebied

Pagina 1 van 3

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs

Cijfers

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Huizenprijzen stegen sinds 2013 het meest in regio Haarlem en de Zaanstreek

In de voorbije periode van voortdurende stijgingen stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het sterkst in de regio's Agglomeratie Haarlem en de Zaanstreek, gevolgd door Groot-Amsterdam.

Artikelen

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio (2012-2019)

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's

Cijfers

Tweedeling stad en platteland?

Hoe beïnvloedt de arbeidsmarkt de verschillen tussen stad en platteland?

Artikelen

Hogere omzetgroei voor horeca in de stad dan daarbuiten

Hogere omzetgroei voor horeca in de stad dan daarbuiten

Artikelen

Geregistr. criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) 2005-2015

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente 2016

Cijfers

Ruim een op de drie gemeenten is sinds 2010 gekrompen

Hoewel de bevolking van Nederland in de afgelopen twintig jaar gegroeid is, kregen gedurende deze periode steeds meer deelgebieden te maken met bevolkingskrimp.Veel stedelijke gebieden blijven...

Artikelen

Bevolkingsgroei in de steden, krimp in het landelijke gebied

De bevolking van Nederland groeide in 2013 met 0,3 procent tot 16 779 575 inwoners. Niet elke gemeente groeide. In bijna de helft van de gemeenten daalde het inwonertal.

Artikelen

Bromfietsen in Nederland

In 2012 waren er in Nederland ruim één miljoen brom- en snorfietsen. Sinds 2007 is dit aantal met 50 procent gegroeid. Vooral de snorfiets is sterk in opkomst. In 2012 was het aantal nieuw verkochte...

Artikelen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Boemerangkinderen: weer terug naar het ouderlijk huis - Cohortvruchtbaarheid van mannen - Stijging aantal asielzoekers in Nederland iets groter dan in EU - Aantal...

Artikelen

Populariteit brom- en snorfiets onder volwassenen toegenomen

Op 1 januari 2009 bestond het bromfietspark in Nederland uit 874 duizend voertuigen, voornamelijk brom- en snorfietsen. Dat zijn er 22 procent meer dan twee jaar eerder.

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties