Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:jeugdzorg met overnachting
11 resultaten voor keyword:jeugdzorg met overnachting

Ontwikkeling in jeugdhulpgebruik, 2015-2018

In de tabellenset wordt de hoeveelheid verstrekte jeugdhulp in de periode 2015-2018 vergeleken tussen verschillende groepen van jeugdhulpaanbieders.

Cijfers

Gesloten jeugdhulp, 2015 - 2018

De tabel splitst de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 uit naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.

Cijfers

380 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2021

In de eerste zes maanden van 2021 kregen 380 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 12 Nederlandse jongeren.

Artikelen

Gesloten jeugdhulp, 2015 – 1e halfjaar 2017

Gesloten jeugdhulp in de periode 2015 - 1e halfjaar 2017 uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen.

Cijfers

Uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van...

Cijfers

Wisselingen in jeugdhulp met verblijf

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of...

Cijfers

Jeugdhulpinstellingen naar aantal trajecten, 2015

Aantal jeugdhulpinstellingen naar hun omvang in termen van het aantal geleverde trajecten.

Cijfers

Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020

Voor jongeren die op 30 juni 2020 jeugdhulp met verblijf ontvingen, is in beeld gebracht hoeveel verhuisbewegingen naar een andere gemeente deze jongeren in hun leven hebben gehad én hoe lang het...

Cijfers

Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire

Tussenresultaat van CBS onderzoek naar uithuisplaatsingen bij gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire: tabellenset met kenmerken van (het huishouden van) personen die in de jaren 2012 t/m 2014 of 2016...

Cijfers

Jeugdhulp met verblijf overig, 1e halfjaar 2017-2020

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf (niet zijnde pleegzorg, gezinsgerichte opvang en gesloten plaatsing) in het eerste halfjaar van de jaren 2017-2020, waarbij de jeugdhulp is geleverd door...

Cijfers

Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019

Gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten in de jaren 2015 t/m 2019 per gemeente en jeugdregio, uitgesplitst naar hulpvorm.

Cijfers