Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:institutionele huishoudens
14 resultaten voor keyword:institutionele huishoudens

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen Geslacht, leeftijd en positie in huishouden

Cijfers

Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan

Volgens de Huishoudensprognose 2021-2070 neemt het aantal huishoudens toe tot 9,8 miljoen in 2070. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Publicaties

Sterfte in week 20 ook onder Wlz-zorggebruikers lager dan normaal

Het aantal bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen is met ruim 5 duizend gedaald sinds het begin van de coronapandemie, voornamelijk door overlijden.

Artikelen

Sterfte ook bij Wlz-zorggebruikers bijna op normaal niveau

Met zo’n 1 170 overledenen in week 19 is de sterfte onder mensen die langdurige zorg kregen in het kader van de Wlz ongeveer hetzelfde als in de eerste tien weken.

Artikelen

1 400 mensen met langdurige zorg overleden in week 18

In week 17 stierven 1 708 mensen die langdurige zorg (WLZ) kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Sterfte in week 17 bij mensen met langdurige zorg 50% hoger dan begin 2020

In week 17 stierven 1 708 mensen die langdurige zorg (WLZ) kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Verschil sterfte naar geslacht tijdens eerste vijf weken corona-epidemie

In hoeverre verschilt de sterfte tussen mannen en vrouwen gedurende de eerste vijf weken van de corona-epidemie?

Artikelen

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt vertraagd verder

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen

Sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen nu ook gedaald

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen

Sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens bijna verdubbeld

In week 14 overleden naar schatting 1 485 bewoners van institutionele huishoudens. Gemiddeld overleden er 797 mensen per week in institutionele huishoudens in de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Huishoudensprognose; Kind, alleenstaand, samenwonend, ouder, overig lid, in institutionele huishouden, naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat

Cijfers

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Huishoudensprognose; Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, naar leeftijd en burgerlijke staat

Cijfers

In toekomst vooral meer alleenwonende oudere vrouwen

Het aantal huishoudens groeit volgens de huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020.

Artikelen
Artikelen