Zoekresultaten

117 resultaten voor keyword:inkomen en vermogen
117 resultaten voor keyword:inkomen en vermogen

Pagina 1 van 5

65-plusser besteedt naar verhouding groot deel inkomen

Huishoudens met een 65-plusser als hoofdkostwinner consumeren minder maar hebben ook een lager besteedbaar inkomen.

Artikelen

Hoe welvarend is Nederland?

In de CBS-publicatie ‘Welvaart in Nederland 2019’ staat de nieuwste informatie over inkomen, bestedingen en vermogen van inwoners van Nederland

Artikelen

Nederland op één na welvarendste land van de Europese Unie

Net als in 2009 en 2010 heeft Nederland in 2011 na Luxemburg het hoogste welvaartsniveau van de Europese Unie. Rekening houdend met prijsverschillen tussen de landen was het bruto binnenlands product...

Artikelen

Verkenning zelfstandigen in 2011

Maatwerktabellenset over zelfstandigen in 2011, uitgesplitst naar persoonskenmerken, sector, inkomen en vermogen en overige baan- en uitkeringskenmerken. Opdrachtgever: Achmea, Divisie Grootzakelijk.

Cijfers

Loonverschillen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

Cijfers

Extra gegevens Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak en per loonsegment, 2016

Cijfers

Loonverschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner

Loonverschillen mannen en vrouwen tussen 2008 en 2016 gedaald

Artikelen

Lager opgeleiden minder gezond en tevreden

Mensen met een lage opleiding voelen zich minder vaak gezond, zijn minder tevreden en verdienen minder

Artikelen

Parlementaire commissie onderzoekt bredere opvatting over welvaart

Is het bruto binnenlands product (bbp) als maat voor de economische groei en materiële welvaart voldoende of moeten er bij het meten van welvaart ook andere elementen worden meegenomen?

Artikelen

Welvaart in Nederland 2016

Welvaart in Nederland geeft de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Grootste prijsverandering

De consumentenprijsindex geeft prijsveranderingen aan van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen. Door een begin- en eindperiode te selecteren, kunt u zien welke productgroepen...

Dashboards
Artikelen

Dertig jaar Europees monetair stelsel

De deelnemers van de EMS streven onder meer naar een afname van de economische verschillen tussen de landen. In de afgelopen decennia zijn de economieën van de landen in het eurogebied inderdaad naar...

Artikelen

CBS nota brede welvaart en duurzaamheid

CBS-nota die ingaat op een aantal vragen van de parlementaire werkgroep op het gebied van “GDP and beyond”.

Artikelen

Geld maakt nog geen Nederlander

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 29

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 47

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Vrij belegd vermogen, 2020-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor 2020 en 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, en naar gemeente.

Cijfers

Tabellen en metadata monitor brede welvaart 2018

Tabellen, begrippen en bronnen van de data opgenomen in de Monitor Brede Welvaart 2018

Cijfers

Ongelijkheid in welvaart stabiel

De economische crisis had geen vat op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid.

Artikelen

Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid

In 2017/2020 was de levensverwachting in goede gezondheid van de meest welvarende mannen gemiddeld 25 jaar hoger dan van de minst welvarende mannen. Voor vrouwen verschilde dit 23 jaar. 65-jarigen...

Artikelen

Vrouwen hebben steeds vaker aanvullend pensioen

Het aandeel vrouwen in de AOW met een aanvullend pensioen is gestegen van 52 procent in 2001 naar 65 procent in 2017.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 39

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 17

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen
Artikelen