Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:gezonde levensverwachting
28 resultaten voor keyword:gezonde levensverwachting

Pagina 1 van 2

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, geestelijke gezondheid, GALI

Cijfers

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep naar ATC-klasse; leeftijd; geslacht

Cijfers

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische klachten, beperkingen

Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Cijfers

Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Levensverwachting, levensverwachting in als goed ervaren gezondheid inkomen, welvaart, geslacht, leeftijd

Cijfers

Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid

In 2017/2020 was de levensverwachting in goede gezondheid van de meest welvarende mannen gemiddeld 25 jaar hoger dan van de minst welvarende mannen. Voor vrouwen verschilde dit 23 jaar. 65-jarigen...

Artikelen

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Bevolking; onderwijsniveau en migratieachtergrond 2003-2021

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking Laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en migratieachtergrond

Cijfers

CBS verbetert cijfers over levensverwachting naar onderwijsniveau

De statistieken over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar onderwijsniveau geven een beeld van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland.

Artikelen

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau; 2011/2014 – 2015/2018

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans

Cijfers

Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit

De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleiden gelijk bleef. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het...

Artikelen

Projecties gezonde levensverwachting 2018 en 2014

De projecties voor de gezonde levensverwachting in 2040 komen in 2018 lager uit dan in 2014

Artikelen

Steeds langer leven zonder beperkingen

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid zal tot 2040 verder toenemen

Artikelen

Zorggebruik 75-plussers

Cijfers over de gezondheid en het zorggebruik van 75-plussers.

Artikelen

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat, als de waargenomen trends doorzetten, de levensverwachting zonder fysieke beperkingen tot 2030 stijgt met bijna vijf jaar voor mannen en ruim vier jaar voor...

Artikelen

65-jarigen leven langer zonder beperkingen, maar meer met chronische ziekten

De levensverwachting van 65-jarigen is de afgelopen dertig jaar gestegen. Ze leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren in als goed ervaren gezondheid door na hun 65ste. Ook het aantal...

Artikelen

Kloof in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft even groot

De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is 6 à 7 jaar hoger dan die van laagopgeleiden. Hoogopgeleiden leven ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. In de afgelopen 10 jaar zijn...

Artikelen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Steeds meer niet-westerse arbeidsmigranten en studenten naar Nederland - Immigratie en emigratie van werknemers - Gezonde levensverwachting korter bij de lage inkomens - De...

Artikelen

Gezonde levensverwachting korter bij de lage inkomens

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Hoogopgeleide mensen leven bijna 7 jaar langer dan laagopgeleiden. Dit verschil is in de periode 1997/2000–2005/2008 even groot gebleven.

Artikelen

Gezonde levensverwachting korter bij lage inkomens

Mensen uit een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens leven gemiddeld ongeveer 5 jaar korter dan mensen met een hoger inkomen. Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs 14 jaar.

Artikelen

65-jarige mannen hebben nog 11 gezonde levensjaren voor de boeg

Mannen en vrouwen worden steeds ouder. Maar lang niet iedereen brengt die extra levensjaren ook in een goede gezondheid door.

Artikelen
Artikelen