Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:gezonde levensverwachting
21 resultaten voor keyword:gezonde levensverwachting

65-jarige mannen hebben nog 11 gezonde levensjaren voor de boeg

Mannen en vrouwen worden steeds ouder. Maar lang niet iedereen brengt die extra levensjaren ook in een goede gezondheid door.

Artikelen

Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit

De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleiden gelijk bleef. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het...

Artikelen

Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Hoogopgeleide mensen leven bijna 7 jaar langer dan laagopgeleiden. Dit verschil is in de periode 1997/2000–2005/2008 even groot gebleven.

Artikelen

Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid

In 2017/2020 was de levensverwachting in goede gezondheid van de meest welvarende mannen gemiddeld 25 jaar hoger dan van de minst welvarende mannen. Voor vrouwen verschilde dit 23 jaar. 65-jarigen...

Artikelen

Projecties gezonde levensverwachting 2018-2040

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

Cijfers

Gezonde levensverwachting korter bij de lage inkomens

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Hoogopgeleiden leven langer en gezonder

Hoogopgeleide mensen leven 6 tot 7 jaar langer dan laagopgeleide mensen. Het verschil in het aantal levensjaren waarin mensen de gezondheid als goed ervaren, bedraagt zelfs 16 tot 19 jaar.

Artikelen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Steeds meer niet-westerse arbeidsmigranten en studenten naar Nederland - Immigratie en emigratie van werknemers - Gezonde levensverwachting korter bij de lage inkomens - De...

Artikelen

Steeds langer leven zonder beperkingen

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid zal tot 2040 verder toenemen

Artikelen

Projecties gezonde levensverwachting 2018 en 2014

De projecties voor de gezonde levensverwachting in 2040 komen in 2018 lager uit dan in 2014

Artikelen
Artikelen

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat, als de waargenomen trends doorzetten, de levensverwachting zonder fysieke beperkingen tot 2030 stijgt met bijna vijf jaar voor mannen en ruim vier jaar voor...

Artikelen

Symposium Gezonde Tijdreeksen

Op 12 februari 2009 vond bij het CBS het symposium “Gezonde Tijdreeksen” plaats. Dit symposium stond in het teken van het beschikbaar komen van lange tijdreeksen voor gezonde levensverwachting en...

Artikelen

CBS verbetert cijfers over levensverwachting naar onderwijsniveau

De statistieken over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar onderwijsniveau geven een beeld van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland.

Artikelen

Zorggebruik 75-plussers

Cijfers over de gezondheid en het zorggebruik van 75-plussers.

Artikelen
Artikelen

Kloof in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft even groot

De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is 6 à 7 jaar hoger dan die van laagopgeleiden. Hoogopgeleiden leven ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. In de afgelopen 10 jaar zijn...

Artikelen

65-jarigen leven langer zonder beperkingen, maar meer met chronische ziekten

De levensverwachting van 65-jarigen is de afgelopen dertig jaar gestegen. Ze leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren in als goed ervaren gezondheid door na hun 65ste. Ook het aantal...

Artikelen

Gezonde levensverwachting korter bij lage inkomens

Mensen uit een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens leven gemiddeld ongeveer 5 jaar korter dan mensen met een hoger inkomen. Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs 14 jaar.

Artikelen

Gezonde levensverwachting neemt toe

Niet alleen leven Nederlanders steeds langer, ze leven ook meer jaren zonder lichamelijke beperkingen.

Artikelen
Artikelen