Zoekresultaten

32 resultaten voor keyword:ervaren gezondheid
32 resultaten voor keyword:ervaren gezondheid

Pagina 1 van 2

Een op de vijf Nederlanders voelt zich zeer gelukkig

Ruim een vijfde van de volwassenen beschouwt zichzelf als zeer gelukkig en waardeert de mate van geluk met een 9 of 10.

Artikelen

Ruim 4 procent staat sociaal aan de kant

Ruim 4 procent van de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder was in 2010 sociaal uitgesloten. Deze groep doet nauwelijks mee aan sociale of maatschappelijke activiteiten, heeft een slechte...

Artikelen

Kinderen met astma of eczeem

Voorkomen van astma en eczeem bij kinderen, en hun kwaliteit van leven

Cijfers

Meerderheid volwassenen tevreden met mondgezondheid

n 2019 gaf 72% aan hun mondgezondheid als goed te ervaren. Volwassenen die hun mondgezondheid als goed beoordelen gaan meer naar de tandarts (80%) dan degenen met een minder goede mondgezondheid...

Artikelen

Minder verkoudheids- en griepklachten in 2021

In 2021 gaf 30 procent van de Nederlanders aan dat ze in de afgelopen twee maanden een verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hebben gehad. Dat is minder dan in 2018, toen 41...

Artikelen

Meeste jongeren ervaren goede gezondheid

De overgrote meerderheid van de jongeren van 4 tot 25 jaar ervoer hun gezondheid in 2019-2020 als goed of zeer goed. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn wel minder vaak positief over hun...

Artikelen

Gezondheid

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om gezondheid? Gezondheid is sterk bepalend voor de kwaliteit van leven. Een...

Overig

Beperkingen en (psychische) gezondheid, 2019

tabel met informatie over de ervaren gezondheid, beperkingen en de psychische gezondheid van Nederlanders in 2019, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen en migratieachtergrond.

Cijfers

Meer vrouwen dan mannen beperkt in bewegen

Bijna 15% van de vrouwen en 8% van de mannen van 12 jaar of ouder rapporteerde in 2017 minstens één matige of ernstige beperking in horen, zien of bewegen. Beperkingen in bewegen worden het meest...

Artikelen

Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen

In 2020 had 9 procent van de jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dit is een toename ten opzichte van 2016 (7 procent).

Artikelen

Ervaren psychische ongezondheid in 2020 gelijk aan eerdere jaren

In 2020 was 12% van de mensen van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit is de laatste 4 jaar niet veranderd. In het 4e kwartaal van 2020 nam de psychische ongezondheid licht toe ten opzichte van...

Artikelen

Steeds langer leven zonder beperkingen

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid zal tot 2040 verder toenemen

Artikelen

Gezondheidsverschillen per gemeente deels verklaarbaar

In de ene gemeente voelen meer mensen zich gezonder dan in de andere. Dat verschil hangt samen met de bevolkingsopbouw naar leeftijd, migratieachtergrond, opleiding en inkomen. Ook chronische...

Artikelen
Artikelen

Projecties gezonde levensverwachting 2018 en 2014

De projecties voor de gezonde levensverwachting in 2040 komen in 2018 lager uit dan in 2014

Artikelen

Mensen met beroepen van lager niveau voelen zich minder gezond

Mensen met beroepen van elementair of lager niveau voelen zich ongezonder dan mensen met een beroep op hoger niveau.

Artikelen

We koersen af op een langer leven in goede gezondheid

Als de ontwikkelingen rond sterfte en gezondheid van de afgelopen 30 jaar doorzetten, zullen Nederlanders tot steeds hogere leeftijd vrij zijn van lichamelijke beperkingen in horen, zien en bewegen....

Artikelen

Projecties gezonde levensverwachting 2018-2040

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

Cijfers

Mensen zonder werk voelen zich minder gezond dan werkenden

Mensen die betaald werk hebben zijn over het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Van de werkzame personen beoordeelt 90 procent de eigen gezondheid als goed of uitstekend. Van degenen zonder...

Artikelen

Zelfvertrouwen meisjes met astma of eczeem lager

Kinderen met astma of eczeem kunnen daar op verschillende vlakken, zowel fysiek als psychosociaal last van hebben

Artikelen

Ruim 1 op de 10 gehinderd door pijn bij normale werkzaamheden

In 2021 gaf 12 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan dat ze door pijn werden gehinderd bij hun normale werkzaamheden (werk buitenshuis of huishoudelijk werk). Van de mensen met hinder...

Artikelen

In tweede kwartaal 2020 positiever over eigen gezondheid

In het tweede kwartaal van 2020 was 82 procent van de mensen positief over de eigen gezondheid, in hetzelfde kwartaal van de drie voorafgaande jaren was dat 78 procent. Ook hadden minder mensen in...

Artikelen

Mensen met een slechte gezondheid hebben meer moeite om rond te komen

Mensen die hun gezondheid als slecht ervaren, hebben vaak moeite om rond te komen. Zij kunnen zich niet om de dag een warme maaltijd permitteren of de woning goed verwarmen.

Artikelen

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat, als de waargenomen trends doorzetten, de levensverwachting zonder fysieke beperkingen tot 2030 stijgt met bijna vijf jaar voor mannen en ruim vier jaar voor...

Artikelen