Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:eigen vermogen
6 resultaten voor keyword:eigen vermogen

Vermogensverdeling, 2006-2020

Vermogensverdeling naar leeftijd hoofdkostwinner en woningbezit, 2006-2020.

Cijfers

Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)

De Vermogensstatistiek geeft een beeld van de samenstelling en verdeling van het vermogen van huishoudens in Nederland. De statistieken over inkomen en vermogen komen tot stand via het Integraal...

Publicaties

Financieringsmonitor 2019

Beschrijving van de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld voor de periode van juli 2018 tot juli 2019.

Cijfers

Meeste bedrijven hadden geen extra extern vermogen nodig vanwege corona

Verreweg de meeste bedrijven hadden geen behoefte om vanwege de coronacrisis extern vermogen aan te trekken.

Artikelen

Overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering, 2017-2018

Bekendheid en gebruik van overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering op basis van de Financieringsmonitor, 2017-2018.

Cijfers

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en leeftijdsklassen, 2006-2020

Cijfers