Zoekresultaten

124 resultaten voor keyword:economische crisis
124 resultaten voor keyword:economische crisis

Pagina 1 van 5

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen

Cijfers

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.

Cijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht partnerschappen en huwende personen

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Ondernemers in consumentgerichte branches positiever over toekomst

In juni waren er voor de tweede maand op rij minder ondernemers in de op consumenten gerichte branches pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand...

Artikelen

Op consumenten gerichte branches iets minder somber

In mei waren minder ondernemers in de op de consument gerichte branches pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan in april.

Artikelen

Instromers flexibele schil; baan- en bedrijfskenmerken, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, soort flexibele baan, sbi, bedrijfsgrootte

Cijfers

Instromers flexibele schil; woonregio, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, landsdelen, provincies, corop, stedelijkheid

Cijfers

Instromers flexibele schil; persoonskenmerken, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, opleiding

Cijfers

Nederland tien jaar na de val van Lehman Brothers

Nederland tien jaar na het begin van de kredietcrisis. De vergelijking van werkloosheid, bbp, arbeidsparticipatie, huizenmarkt, bijstandsuitkeringen, schulden en andere indicatoren geeft een beeld...

Artikelen

36 duizend bouwvakkers teruggekeerd in de bouw

36 duizend bouwvakkers die in de economische crisis de bouw hebben verlaten, zijn teruggekeerd in die sector.

Artikelen

Keert de verdwenen bouwvakker terug?

De paper "Keert de verdwenen bouwvakker terug?" gaat over de ontwikkeling van het aantal werkenden, de in- en uitstromers in de bouwsector tijdens en na de economische crisis. Tot en met 2016 keerden...

Artikelen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

Bouwnijverheid; omzet naar bedrijfsomvang, index 2010=100, 2005-2017

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 (Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 100

Cijfers

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde basisprijzen, index 2010=100, 2005-2017

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010=100

Cijfers

Bestaande koopwoning;woningtype;verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-'17

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning.

Cijfers

Uitstroom uit de flexibele schil tijdens crisis

Artikel Uitstroom uit de flexibele schil tijdens crisis

Artikelen

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; 1972-2016

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van consumenten.

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige en bedrijfstak

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Hoger beroepsonderwijs; schoolverlaters, diplomaniveau, persoonskenmerken, bedrijfstak

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Het lot van de verdwenen bouwvakkers

Nergens verdween sinds 2008 zo veel werk als bij bouwbedrijven.

Artikelen