Zoekresultaten

109 resultaten voor keyword:economische crisis
109 resultaten voor keyword:economische crisis

Pagina 1 van 5

Een op de tien is langer dan vijf jaar flexwerker

Flexwerkers, één op de tien langer dan 5 jaar.

Artikelen

Werkloosheid niet-westerse allochtonen opgelopen tot 11 procent

Als gevolg van de economische crisis is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2009 voor het eerst sinds 2005 weer toegenomen.

Artikelen

Horecabestedingen in 2009 opnieuw lager

Het omzetvolume van de horeca is in 2009 met 7,4 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. De volumekrimp was tweemaal zo groot als in 2008. Omdat de prijzen gemiddeld met 2,2 procent...

Artikelen

Het effect van de economische crisis op demografische ontwikkelingen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. De kredietcrisis die zich in de tweede helft van 2008 openbaarde, had ook haar weerslag op demografische ontwikkelingen. Dit blijkt het duidelijkst uit de...

Artikelen

Verder herstel Europese economieën

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van 2011 met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met het voorgaande kwartaal groeide de economie met 0,8...

Artikelen

Flexwerkers en de coronacrisis

De coronacrisis betekende het eind van een lange periode van werkgelegenheidsgroei. De grootste klap viel in het tweede kwartaal van 2020.

FAQ's

Europese economieën blijven gematigd groeien

Het bruto binnenlands product van de Europese Unie is in het vierde kwartaal van 2010 met 2,1 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze groei is iets lager dan in het...

Artikelen

Outcomemonitor Wijkenaanpak, Eerste Voortgangsrapportage

Deze rapportage geeft voor de 40 aandachtswijken een beschrijving van de meest recente gegevens en de ontwikkeling sinds de Nulmeting. Opdrachtgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke...

Artikelen

Herziene versie: Begrotingstekort bij gemeenten ruim 350 miljoen

Volgens de begrotingen van de gemeenten nemen de gemeentelijke lasten in 2007 met ruim 3 procent toe. De baten stijgen met 4 procent. Hierdoor ontstaat een tekort van ruim 350 miljoen euro. In 2006...

Artikelen

In het derde kwartaal van 2010 opnieuw meer zelfstandigen zonder personeel

In het derde kwartaal van 2010 telde Nederland 708 duizend zelfstandigen zonder personeel. Dat zijn er 27 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Economische crisis vertraagt behalen enkele doelen Europa 2020

De economische crisis heeft het lastiger gemaakt voor Nederland en andere leden van de Europese Unie om sommige doelen te halen die zij zichzelf gesteld hebben in het kader van de Europa...

Artikelen

Keert de verdwenen bouwvakker terug?

De paper "Keert de verdwenen bouwvakker terug?" gaat over de ontwikkeling van het aantal werkenden, de in- en uitstromers in de bouwsector tijdens en na de economische crisis. Tot en met 2016 keerden...

Artikelen

Voor het eerst meer dan 10 miljoen banen

Voor het eerst zijn er in Nederland meer dan 10 miljoen banen. In het laatste kwartaal van 2015 steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen tot 10 020 duizend. Sinds de economische crisis...

Artikelen

Licht herstel omzet koeriersdiensten

De omzet van koeriersbedrijven was in het vierde kwartaal van 2010 ruim 2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste omzetstijging sinds het begin van de economische...

Artikelen

Grote bedrijven conjunctuurgevoeliger dan midden- en kleinbedrijf

Grote bedrijven zijn een stuk conjunctuurgevoeliger dan het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Artikelen

Symposium 'Onderwijs, de cijfers'  op 20 januari 2011

Op 20 januari 2011 organiseert het Centraal Bureau voor de Statistiek het symposium 'Onderwijs, de cijfers'.

Artikelen
Artikelen

Minder instroom in, meer uitstroom uit arbeidsmarkt

De mobiliteit op de arbeidsmarkt is door de economische crisis sterk afgenomen. Minder mensen veranderen van werkgever of beroep.

Artikelen

Jongeren minder bereid een huis te kopen

Jongeren zijn de afgelopen maanden minder bereid om een huis te kopen. De koopbereidheid van personen van middelbare leeftijd is vrij stabiel, maar wel lager dan voor de economische crisis van 2009.

Artikelen

Koeriers hebben fors minder post bezorgd in eerste helft 2009

De omzet van de koeriersbedrijven was in de eerste helft van dit jaar bijna 13 procent lager dan in de eerste helft van 2008. Door de economische crisis is er minder gebruik gemaakt van de diensten...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2009-2016: omslag naar lagere groei

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. In 2007 en 2008 liep de bevolkingsgroei van Nederland sterk op, mede onder invloed van de economische bloei in de voorafgaande periode. In 2009 begonnen de...

Artikelen

Meer zelfstandigen zonder personeel geven er de brui aan

In het derde kwartaal van 2009 waren er bijna 630 duizend zelfstandigen zonder personeel. Dit zijn er ruim 20 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2008.

Artikelen

Invoer elektriciteit in juli 2009 op laagste punt in 10 jaar

In juli 2009 was de invoer van elektriciteit 1 046 miljoen kilowattuur. Dat is slechts 17 miljoen kilowattuur meer dan de uitvoer.

Artikelen

Aantal huishoudens met onderwaarde eigen woning fors gegroeid

Ruim 1,4 miljoen huishoudens hadden begin 2013 een fiscale hypotheekschuld die hoger was dan de waarde van de eigen woning. Een jaar eerder waren dit er nog 1,1 miljoen.

Artikelen