Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:contractuele arbeidsduur
5 resultaten voor keyword:contractuele arbeidsduur

Banen in afval(water)inzameling- en behandeling, 2019

Aantal banen van werknemers en aantal werknemers in de ‘afvalinzameling- en behandeling’ en ‘afvalwaterinzameling- en behandeling’, 2019

Cijfers

Werknemers naar contractsoort en bedrijfstakindeling

Aandeel werknemers naar contractsoort en maatwerk bedrijfstakindeling.

Cijfers

Cao-lonen 2009, de definitieve gegevens

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Ontwikkeling van beloningsverhoudingen, 1997-2002

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2005

Artikelen

Tijdreeks cao-lonen 2010=100

In deze nota wordt beschreven hoe de lange tijdreeks cao-lonen 2010=100 tot stand is gekomen

Overig