Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:buitenlandse multinationals
9 resultaten voor keyword:buitenlandse multinationals

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

In vijf jaar 34 procent meer Belgische bedrijven in Nederland

In vijf jaar tijd is het aantal Belgische multinationals in Nederland toegenomen van 1138 in 2015 naar 1528 in 2020.

Artikelen

Multinationals goed voor 30 procent economie

Multinationals genereerden 30 procent van de 635 miljard euro aan toegevoegde waarde in 2016.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2017, vierde kwartaal

Internationalisering en waardeketens: afhankelijkheden, multinationals en routinematigheid beroepen.

Publicaties

Bijna 1,4 mln voltijdbanen door buitenlandse bedrijven

Buitenlandse multinationals en hun toeleveranciers waren in 2014 goed voor 1,4 miljoen voltijdbanen.

Artikelen

Buitenlandse multinationals goed voor relatief veel banen rond Amsterdam

Buitenlandse multinationals zijn goed voor 20 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de Nederlandse multinationals is dit 23 procent. De werkgelegenheid van buitenlandse...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2015, derde kwartaal

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan multinationals centraal.

Publicaties

Multinationals prominent in Nederlandse economie

Multinationals zorgen voor 40 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven.Ze zijn goed voor twee derde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven en nemen meer dan 80 procent van de...

Artikelen