Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:biologische landbouw
27 resultaten voor keyword:biologische landbouw

Pagina 1 van 2

Cultuurgrond en aantal bedrijven behorende bij de biologische landbouw

Tabel met het areaal (oppervlakte) en aantal bedrijven in de biologische landbouw in de jaren 2015 tot en met 2023 en het aantal bedrijven dat (al dan niet gecertificeerd) in omschakeling is.

Cijfers

Biologische landbouwareaal met bijna 9 procent toegenomen

Op hoeveel hectare werd in 2023 aan biologische landbouw gedaan en was dat meer of minder dan voorgaande jaren? Hoe groot is het areaal dat in omschakeling is naar biologische landbouw of terug van...

Artikelen

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

financiële gegevens biologische en gangbare landbouwbedrijven balansposten, verlies- en winstrekening, bedrijfstypen, biologisch

Cijfers

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

oogstcijfers biologische gewassen, productie biologisch vlees en zuivel biologische gewassen, - vleesproductie, - zuivelproducten, - mosselen

Cijfers

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Bedrijven met 3000 euro SO (Standaard Opbrengst), gewassen, dieren in de gangbare en biologische landbouw, per activiteit, landbouwmethode, regio

Cijfers

Resultaat biologisch landbouwbedrijf hoger dan gangbaar bedrijf

Biologische landbouwbedrijven behaalden in de periode 2011-2020 een hoger saldo dan gangbare landbouwbedrijven.

Artikelen

585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6 procent naar iets meer dan 80 duizend hectare.

Artikelen

Biologisch varkensvlees ruim 70 procent duurder dan niet-biologisch

Biologisch varkensvlees was in 2019 gemiddeld 72 procent duurder dan niet-biologisch varkensvlees. Het prijsverschil tussen biologische en gangbare melk was met 15 procent een stuk kleiner.

Artikelen

Biologische veestapel gegroeid

De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen.

Artikelen

Hogere omzet biologische melkveebedrijven

De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Artikelen

Biologische landbouw groeit

De biologische landbouw liet in 2017 over het algemeen een duidelijke groei zien ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, nationaal; 2011-2017

Oppervlakte van gewassen, aantal dieren Gewassen en dieren

Cijfers

Factsheet Duurzame landbouw, 2000-2017*

Factsheet met de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de verduurzaming in de Nederlandse landbouw.

Artikelen

Verbetering en uitbreiding Milieusector statistiek

Rapport over in 2016 doorgevoerde methodewijzigingen ter verbetering en uitbreiding van de Milieusector.

Artikelen

Groei biologische landbouw in pluim- en melkveesector

een boer controleert zijn biologische tarwe

Artikelen

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2014 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1412 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,2 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2013 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1440 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Biologische landbouw op bijna 3 procent van cultuurgrond

Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1448 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van alle landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen
Artikelen

Nederland telt 1400 biologische landbouwbedrijven

In 2011 werken 1,4 van de 70,4 landbouwbedrijven volgens een biologische productiewijze. Dit is 2 procent.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen