Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:bijzondere bijstand
35 resultaten voor keyword:bijzondere bijstand

Pagina 1 van 2

Bijstandsuitkeringen en re-integratie door gemeenten uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, 2009-2014

Deze tabellen bevatten cijfers over personen van 20-35 jaar met algemene bijstand en personen met re-integratietrajecten en –voorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsindelingen.

Cijfers
Artikelen

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2015-2017

Maatwerk over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2015, 2016 en 2017.

Cijfers
Cijfers

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2020 naar cluster, op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers
Cijfers

BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

Onderzoeksrapport BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

Cijfers

Samenloop algemene en bijzondere bijstand 2018

Onderzoek naar samenloop van algemene en bijzondere bijstand in 2018

Cijfers

Rapportage Bijzondere Bijstand 2014

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert CBS jaarlijks een extra uitvraag uit onder alle gemeenten om het totale bedrag dat de gemeenten in het voorgaande jaar...

Artikelen

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2022

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2022 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Rapportage Bijzondere bijstand 2015

Uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand in 2015

Cijfers

Huishoudens met bijzondere bijstand in 2011

Maatwerktabel over het aantal huishoudens dat in 2011 bijzondere bijstand heeft ontvangen, uitgesplist naar het bedrag en de leeftijd en sociaaleconomische categorie van de aanvrager. Opdrachtgever:...

Cijfers

Uitgaven bijzondere bijstand 2010 - 2018

Het CBS bracht voor 2010-2018 de gemeentelijke uitgaven aan bijzondere bijstand in kaart.

Artikelen

Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020

Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm, 1 januari 2020

Cijfers

Jongerennorm en bijzondere bijstand

Onderzoek naar de jongerennorm en aanvullende bijzondere bijstand in 2017

Cijfers

Rapport Bijzondere bijstand 2016

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2016 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn...

Cijfers
Cijfers

Rapport Bijzondere bijstand 2017

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2017 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn...

Cijfers

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020

Tabellen over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2018, 2019 en 2020.

Cijfers

Alleenstaanden het vaakst aangewezen op bijzondere bijstand

In 2011 deden 250 duizend personen een beroep op de bijzondere bijstand. Dit is ongeveer 2 procent van alle volwassenen in Nederland. Vier op de tien huishoudens met bijzondere bijstand zijn...

Artikelen

Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief

Definitieve tabellen met informatie over indicatoren in 2021 voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen.

Cijfers
Artikelen