Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:artificial intelligence
9 resultaten voor keyword:artificial intelligence

CompetentNL: standaard voor het beschrijven van skills

De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk in beweging.

Artikelen

CBS weegt vragen van partners over artificial intelligence zorgvuldig af

Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie is overal: van zoekmachines en programma’s die teksten genereren tot algoritmes die een kandidaat selecteren voor een functie of de kans op...

Artikelen

Pleidooi voor betrouwbare en eerlijke AI in de publieke ruimte

Overheden zetten op steeds grotere schaal artificial intelligence (AI) in om bijvoorbeeld het verkeer beter te regelen of om complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, armoedebeleid of...

Artikelen

Bijna helft grote bedrijven gebruikt Artificial Intelligence

In 2019 gebruikte 45 procent van de grote bedrijven (meer dan 500 werkzame personen) een of meer Artificial Intelligence-technologieën. Gemiddeld maakte 12 procent van de Nederlandse bedrijven...

Artikelen

Onderzoek naar eerlijke en uitlegbare algoritmen

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen.

Artikelen

Nieuwe databronnen voor CBS urgenter door coronapandemie

De behoefte vanuit de maatschappij om complexe fenomenen - zoals de gevolgen van een economische crisis - te beschrijven groeit fors.

Artikelen

Hoe krijgen we algoritmen zo eerlijk mogelijk?

Hoe krijgen we algoritmen die gebruikt worden door de overheid zo eerlijk mogelijk en hoe kan goede archivering daaraan bijdragen?

Artikelen

Identificeren van AI-aanbieders

Hoeveel bedrijven in Nederland werken aan artificial intelligence (AI) – toepassingen? Samen met Innovatiespotter en RVO heeft het CBS een pilotonderzoek uitgevoerd om deze te vinden

Overig

Position paper CBS en artificial intelligence

Over hoe het CBS omgaat met artificial intellegence.

Overig