Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf
76 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf

Pagina 1 van 4

Labour Force Survey Data on Unemployment: Identifying Outliers

This paper relates unemployment outcomes from the Dutch labour force survey to the number of individuals registered at Dutch employment offices. Both series evolve rather similar, despite the...

Artikelen
Cijfers

Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II

Tabel_1716_deel_II Sector Horeca bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018.

Cijfers

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

Artikelen

Estimation of monthly unemployment figures in a rotating panel; on the use of auxiliary series in structural times series models

The Dutch Labor Force Survey (LFS) is based on a rotating panel design. Recently an estimation procedure that is based on a multivariate structural time series model has been adopted to produce...

Artikelen

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2005: instroom in de eerste helft van 2004 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Werkloosheid onveranderd

In de periode maart-mei 2005 telde ons land gemiddeld 503 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 498 duizend personen, evenveel als in de periode...

Artikelen

Arbeidsparticipatie van 20-64 jarigen - Participatiepotentieel  in 2006 en 2007

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een bruto arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016. Via dit onderzoek wil SZW inzicht krijgen in de afstand van personen tot...

Artikelen
Cijfers

Oververtegenwoording van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder personen zonder werk (1999-2004)

Metingen van de oververtegenwoording van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder personen zonder werk, 1999-2004.

Cijfers

Labour Market Policy database; Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008

Lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceren jaarlijks informatie over arbeidsmarktmaatregelen. Zij doen dit onder andere door...

Artikelen

Re-integratie door gemeenten: uitkomsten 2005 en toelichting

De tabellenset geeft een overzicht van de re-integratietrajecten door gemeenten in 2005. Het aantal trajecten is bepaald op 1 januari en 31 december. Daarnaast is het aantal gestarte en beëindigde...

Artikelen

Instromers in de WW in 2007 naar type baan voor instroom

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) verzocht om te onderzoeken uit wat voor soort...

Cijfers

ESF monitor deelnemerskenmerken 2007. Voorlopige uitkomsten van kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie...

Artikelen

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2006: instroom in de eerste helft van 2005 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen
Cijfers

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

In deze rapportage is onderzocht of personen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een aanbod hebben gekregen voor re-integratieondersteuning. Voor...

Cijfers

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning, voorlopige cijfers 2008

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) voorlopige cijfers samengesteld over personen die in 2008 vanuit een...

Artikelen
Artikelen

Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten

Sociaaleconomische trends 2014. Dit artikel geeft een beeld van alle leeractiviteiten waaraan 25- tot 65-jarigen in Nederland gedurende het jaar 2011 hebben deelgenomen: formeel, niet-formeel en...

Artikelen

Aantal ontslagaanvragen sterk gedaald

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Artikelen

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2007: instroom in het eerste halfjaar van 2006

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Eenmeting uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar betere kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een uitkering of NUG. Een belangrijk instrument hierbij is...

Cijfers

Nulmeting 60%-doelstelling; uitstroom naar werk (voorlopige cijfers)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een verhoging van de effectiviteit van re-integratieondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen die...

Artikelen