Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf
65 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf

Pagina 1 van 3

Arbeidspotentieel van niet-werkenden

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er een verhoogde belangstelling voor niet-werkenden. Normaal gesproken ligt de focus hierbij op werklozen of het iets bredere onbenutte arbeidspotentieel...

Publicaties

Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten

Sociaaleconomische trends 2014. Dit artikel geeft een beeld van alle leeractiviteiten waaraan 25- tot 65-jarigen in Nederland gedurende het jaar 2011 hebben deelgenomen: formeel, niet-formeel en...

Artikelen

Estimation of monthly unemployment figures in a rotating panel; on the use of auxiliary series in structural times series models

The Dutch Labor Force Survey (LFS) is based on a rotating panel design. Recently an estimation procedure that is based on a multivariate structural time series model has been adopted to produce...

Artikelen

Kwartaalrekeningen; mutaties

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele verandering.

Cijfers

Geregistreerde werkloosheid; Dec’88/Febr’89-April 2010/Juni 2010

Geregistreerde werkloosheid absoluut en in procenten naar jaar en driemaandsperiode

Cijfers

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Labour Market Policy database; Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008

Lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceren jaarlijks informatie over arbeidsmarktmaatregelen. Zij doen dit onder andere door...

Artikelen

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning, voorlopige cijfers 2008

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) voorlopige cijfers samengesteld over personen die in 2008 vanuit een...

Artikelen

Werkloosheid loopt op

In de periode januari-maart 2009 waren gemiddeld 341 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,4 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Arbeidsparticipatie van 20-64 jarigen - Participatiepotentieel  in 2006 en 2007

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een bruto arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016. Via dit onderzoek wil SZW inzicht krijgen in de afstand van personen tot...

Artikelen

Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

In 2008 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen licht gedaald.

Artikelen

Werkloosheid begint op te lopen

In de periode oktober-december 2008 waren gemiddeld 285 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid onveranderd

In de periode september-november 2008 waren gemiddeld 280 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent.

Artikelen

Werkloosheid vrijwel onveranderd

In de periode augustus-oktober 2008 waren gemiddeld 276 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent.

Artikelen

Werkloosheid verder afgenomen

In de periode juli-september 2008 waren gemiddeld 284 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,3 procent.

Artikelen

Werkloosheid onder de 300 duizend

In de periode juni-augustus 2008 waren gemiddeld 294 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,8 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Nulmeting 60%-doelstelling; uitstroom naar werk (voorlopige cijfers)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een verhoging van de effectiviteit van re-integratieondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen die...

Artikelen

ESF monitor deelnemerskenmerken 2007. Voorlopige uitkomsten van kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie...

Artikelen

Sterke daling ontslagvergunningen door arbeidsongeschiktheid

Het aantal verleende ontslagvergunningen in verband met arbeidsongeschiktheid is sterk afgenomen, van 18,7 duizend in 2003 naar 5,7 duizend in 2007.

Artikelen

Aantal ontslagaanvragen in 2007 bijna gehalveerd

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2008

Artikelen

Werkloosheid weer gedaald

In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

In de periode januari-maart 2008 waren gemiddeld 336 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,4 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,3 procent.

Artikelen

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2007: instroom in het eerste halfjaar van 2006

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Werkloosheid niet verder gedaald

In de periode december 2007-februari 2008 waren gemiddeld 321 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Grotere vraag naar personeel op elk niveau

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen