Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:Standaard Onderwijsindeling
11 resultaten voor keyword:Standaard Onderwijsindeling

Van leerladder naar onderwijswaaier

Onderzoek naar alternatieven voor de indeling naar onderwijsniveau in laag, middelbaar en hoog, waaronder praktisch en theoretisch opgeleid. Hoe herkenbaar en bruikbaar zijn deze alternatieven en wat...

Publicaties

Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden

Kan er met de gegevens en onderwijsindelingen van het CBS een goed onderscheid worden gemaakt tussen theoretisch en praktisch opgeleiden? Is de indeling in praktisch en theoretisch opgeleiden een...

Publicaties

Hoogopgeleide jonge mannen vaker werkloos dan vrouwen

De werkloosheid onder hoogopgeleide mannen van 25 tot 35 jaar is na 2009 aanzienlijk gestegen. In 2012 was ruim 6 procent van hen werkloos, bijna twee keer zoveel als onder hoogopgeleide jonge...

Artikelen
Artikelen

Meer dan helft van hoger opgeleiden woont in de stad

In 2008 waren 2,9 miljoen Nederlanders in de leeftijd 15 tot 65 hoger opgeleid. Een groot deel van hen woont in sterk tot zeer sterk stedelijke gemeente (56 procent). Dit geldt minder vaak voor lager...

Artikelen

Forse groei aantal personen met opleiding in informatica

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2007

Artikelen

Vormgevers in Nederland

In dit rapport wordt het aantal vormgevers naar achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en opleiding beschreven. Daarnaast zijn kenmerken van de banen van vormgevers...

Artikelen
Artikelen

Standaard Onderwijsindeling (SOI)

De door het CBS gehanteerde indeling van opleidingen naar niveau en richting, ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland.

Overig