Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:Sociale Verzekeringsbank
11 resultaten voor keyword:Sociale Verzekeringsbank

Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020

Mutaties aantal AOW-uitkeringen naar provincie en landsdeel, mei 2019 - mei 2020

Cijfers

Huishoudenspositie AOW-registratie en BRP, 2014 en 2015

Vergelijking huishoudenspositie in de registratie AOW van de SVB en zoals het CBS die afleidt uit de BRP

Cijfers
Cijfers

Inkomens van AOW-gerechtigden met partnertoeslag

Maatwerktabellen over het inkomen van AOW-gerechtigden met partnertoeslag in december 2011. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en GBA

Maatwerktabellen over de huishoudenspositie van AOW-ontvangers volgens de AOW-registratie en volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2011. Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank (SVB). De...

Cijfers
Artikelen

Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en GBA

Maatwerktabellen over de huishoudenspositie van AOW-ontvangers volgens de AOW-registratie en volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2007-2010. Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank...

Cijfers

Anw-uitkeringen

De cijfers geven inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandewet (Anw). De Anw regelt het recht op een uitkering voor de naaste verwanten van een overledene. De cijfers...

Cijfers

Herziene versie: Nabestaandenwet stroomt leeg

In september 2008 werden 118 duizend uitkeringen verstrekt in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dat zijn er 8 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen