Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:Landelijke Eenheid
9 resultaten voor keyword:Landelijke Eenheid

Oververtegenwoordiging van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder verdachten van misdrijven (1999-2004)

Metingen van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder verdachten van misdrijven, 1999-2004

Cijfers

Jongeren in Europees perspectief (2e kwartaalrapportage 2009 Landelijke Jeugdmonitor)

Dit kwartaalrapport van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft de jeugd in Nederland in vergelijking met de jeugd in andere Europese landen.

Artikelen

Jongeren en criminaliteit (4e kwartaalrapport 2007 Landelijke Jeugdmonitor)

De 4e kwartaalrapportage van 2007 van de Landelijke Jeugdmonitor zoomt in op hoeveel jongeren er verdacht worden van een misdrijf, hoeveel van de jongeren slachtoffer zijn en in hoeverre de jeugd...

Artikelen

Opleidingsniveau van verdachten van anti-homogeweld in de periode 2009-augustus 2013

Maatwerktabel over het hoogst gevolgde opleidingsniveau van personen die verdacht zijn van fysiek anti-homogeweld (of het dreigen hiermee) in de periode 2009 tot en met augustus 2013. De gegevens...

Cijfers

Jeugdwerkloosheid (1e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

De 1e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor gaat over de werkloosheid onder jongeren die niet meer naar school gaan.

Artikelen

Kinderopvang (4e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

De 4e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft het aantal kinderen dat naar het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of een andere vorm van kinderopvang gaat. Ook...

Artikelen