Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:Dossier Globalisering
18 resultaten voor keyword:Dossier Globalisering

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC (secties) en landengroepen.

Cijfers

Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

Balassa-index, aandeel in totale uitvoer, uitvoer Nederlands product en wederuitvoer naar hoofdstuk van het Geharmoniseerd Systeem.

Cijfers

Nederland verdient miljarden aan export agrosector

Exportwaarde van agrosector bedroeg in 2014 ruim 45 miljard euro. Nederland verdiende hieraan bijna 29 miljard euro.

Artikelen

Landbouw goed voor meer dan helft handelsoverschot

Het landbouwoverschot op de handelsbalans is 26,1 miljard euro tegenover 47,5 miljard euro voor alle goederen.

Artikelen

Eén op de drie geëmigreerde werknemers werkte in de zakelijke dienstverlening

Van de 133 duizend emigranten die Nederland in 2011 verlieten hadden er 32 duizend 90 dagen voor vertrek een baan. Deze geëmigreerde werknemers waren veelal 25 tot 35 jaar oud, vaker dan gemiddeld...

Artikelen

Intraconcerndiensten in vogelvlucht

Een schets van de intraconcerndienstverlening in Nederland.

Artikelen

CO2-uitstoot door vakanties toegenomen

In 2008 veroorzaakten vakanties van Nederlanders een CO2-uitstoot van 15,6 miljard kilogram. Dat is 8 procent van de totale Nederlandse CO2-emissie en ruim 16 procent meer dan in 2002.

Artikelen

Internationale handel met Brazilië blijft beperkt

Brazilië is een relatief kleine handelspartner voor Nederland. In 2007 voerde ons land voor 3,9 miljard euro aan goederen uit Brazilië in. Dat komt overeen met 1,3 procent van de totale Nederlandse...

Artikelen

Hoeveel bedrijven in Nederland zijn in buitenlandse handen?

In 2017 waren van de 1 160 015 bedrijven die in Nederland gevestigd zijn ruim 1% van de bedrijven in buitenlandse handen.

FAQ's

Hoeveel verdient Nederland aan de export?

Hoeveel verdient Nederland aan de export?

FAQ's

Waar worden de gevolgen van globalisering voor Nederland beschreven?

Centraal in het onderzoek binnen het CBS Expertisecentrum Globalisering staat het monitoren van veranderingen in de Nederlandse positie in de mondiale goederen- en dienstenhandel, de financiële...

FAQ's

Integration of international trade and transport flow statistics for the Netherlands

Dit rapport beschrijft een bij het CBS uitgevoerd onderzoek naar het integreren van de transport- en handelsstatistieken met als doel een complete en consistente database met gegevens over...

Overig

Internationale handel en doorvoer. Een nieuwe statistiek

De nieuwe statistiek over internationale handel en doorvoer integreert de statistieken van internationale handel en transport waardoor er een beter zicht ontstaat op de goederenstromen naar, van en...

Overig

Hoe meet het CBS de internationalisering?

Internationalisatie is het proces waarbij bedrijven de markten van andere landen betreden en hun standaarden accepteren.

FAQ's

Wat is de Balassa-index?

De Balassa-index meet de specialisatiegraad van Nederlandse exportproducten.

FAQ's