Zoekresultaten

4 resultaten voor keyword:Carbon Footprint
4 resultaten voor keyword:Carbon Footprint

Vergelijking van Nederlandse invoer gebaseerd op microdata met FIGARO, 2020

De publicatie bekijkt de invoer van iedere Nederlandse bedrijfstak uit iedere bedrijfstak in een aantal landen en vergelijkt resultaten verkregen met bedrijvendata met data in FIGARO, een dataset van...

Publicaties

Environmental accounts of the Netherlands 2012

In de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2012 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het eerste deel gaat in op de reguliere...

Publicaties

Wereldwijde uitstoot broeikasgassen door Nederlandse consumptie niet verminderd

In 2009 was de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse economie bijna 6 procent lager dan in 1996. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse consumptie, de carbon footprint,...

Artikelen
Artikelen