Zoekresultaten

55 resultaten voor keyword:ziekenhuisopnames
55 resultaten voor keyword:ziekenhuisopnames

Pagina 2 van 3

Methode heropnamenratio in ziekenhuizen, 2015

Berekeningsmodel (2015) voor het bepalen van heropnamenratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen

Overig

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ICD-10 drie-teken categorieën van de WHO

Cijfers
Artikelen

Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019

Schatting incidentie en prevalentie van door Make-A-Wish geselecteerde aandoeningen bij kinderen van 3 t/m 17 jaar, 2019. Schatting gebaseerd op de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg en de...

Cijfers

Intelligentie, sociaaleconomische status en ziekenhuisopnamen van jongvolwassenen

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 12 mei 2007.

Artikelen
Artikelen

Ziekenhuisopnamen gedurende de adolescentie en voortijdig schoolverlaten

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Gezondheid hangt samen met de positie die mensen innemen op de sociale ladder.

Artikelen

Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen, 2005-2016

De gemiddelde ligduur (bij klinische opname) in Nederlandse ziekenhuizen volgens verschillende definities; 2005-2016.

Cijfers

Wat zijn de medische gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt

Overig

HSMR 2020 Methodological report

Methode gebruikt voor de berekening van de Hospital Standardised Mortality Ratios 2018-2020.

Overig

HSMR 2019 Methodological report

Methode gebruikt voor de berekening van de Hospital Standardised Mortality Ratios 2017-2019

Overig
Artikelen

Flinke daling sterfte na opname voor beroerte en prostaatkanker

De sterfte binnen een jaar na eerste ziekenhuisopname daalde voor een beroerte met meer dan 25 procent tussen 2000 en 2005. De sterfte na opname voor prostaatkanker daalde met 21 procent.

Artikelen

Symposium Gezonde Tijdreeksen

Op 12 februari 2009 vond bij het CBS het symposium “Gezonde Tijdreeksen” plaats. Dit symposium stond in het teken van het beschikbaar komen van lange tijdreeksen voor gezonde levensverwachting en...

Artikelen

Steeds meer ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker nemen sterk toe.

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2011

In deze publicatie staan nieuwe cijfers en interessante ontwikkelingen op het terrein van de statistieken van het CBS over gezondheid en zorg.

Publicaties

Steeds minder mensen in ziekenhuis voor hartinfarct

In 2005 zijn 12 mensen per 10 duizend inwoners in het ziekenhuis opgenomen vanwege een acuut hartinfarct. Dat is bijna een derde minder dan in 1995. De daling was bij mannen (34 procent) sterker...

Artikelen

Verschil ziekenhuisopnamen mannen en vrouwen voor COPD verdwenen

In 1995 kwamen meer mannen dan vrouwen in het ziekenhuis terecht voor chronische longziekten (COPD). Sindsdien is dit verschil geleidelijk afgenomen en inmiddels verdwenen.

Artikelen

HSMR 2021 Methodological report

Methode gebruikt voor de berekening van de Hospital Standardised Mortality Ratios 2019-2021

Overig

Meer operaties in dagopname en meer kijkoperaties

Het aantal operaties dat in dagopname is verricht, is in de periode 1995 – 2007 sterk toegenomen. Daarnaast worden steeds meer operaties via een kijkoperatie uitgevoerd.

Artikelen

Marokkanen minst vaak in ziekenhuis opgenomen voor kanker

In 2008 werden Marokkanen in vergelijking met andere herkomstgroepen het minst in het ziekenhuis opgenomen voor kanker en hart- en vaatziekten. De meeste opnamen voor hart- en vaatziekten deden zich...

Artikelen