Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:woonwerkverkeer
36 resultaten voor keyword:woonwerkverkeer

Pagina 1 van 2

Meer kilometers van en naar het werk

In 2022 legden inwoners van Nederland in totaal 44,3 miljard reizigerskilometers af van en naar het werk. Dat is 22 procent meer dan in 2021. Maar vergeleken met 2019 is dat 22 procent minder.

Artikelen

Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio, 2020

Cijfers

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

Banen van werknemers, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, woon-werkafstand

Cijfers

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

Banen van werknemers naar geslacht, leeftijd, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, geslacht, leeftijd

Cijfers

AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019

Inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2019

Cijfers

Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio, 2019

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, 2013-2020

Werkzame beroepsbevolking Thuiswerken, mate van thuiswerken en persoonskenmerken

Cijfers

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio

Cijfers

Banen naar woon- en werkgebied omgeving Purmerend, 2017

Tabellen met banen naar woon- werkgebied omgeving Purmerend, bekostigd door de gemeente Purmerend.

Cijfers

Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2018

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio.

Cijfers

Werknemers- en verhuisstromen Bergen op Zoom, 2014-2018

Bergen op Zoom werkt aan een overzicht van het profiel van Bergenaars met betrekking tot werknemers- en verhuisstromen.

Cijfers

Meer dan 200 maal zo veel personenauto’s als in 1927

Het aantal personenauto’s is toegenomen van 41 duizend in 1927 tot 8,5 miljoen in 2019, mneer dan 200 maal zoveel, onder meer door bevolkingsgroei, inkomensgroei, en de toename van het forensenverkeer

Artikelen

Thuiswerken gebruikelijker in steden

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking...

Artikelen

Kenmerken woon-werkverkeer Provincie Utrecht, 2015-2017

Onderzoek naar de kenmerken van verplaatsingen van en naar het werk van inwoners van de provincie Utrecht en Nederland in relatie tot hun gekozen vervoerwijze en afgelegde reisafstand.

Cijfers

Banen naar woonland 2016

Deze tabel bevat cijfers over banen van in België en Duitsland woonachtige werknemers naar diverse achtergronden zoals nationaliteit, geslacht, regio en economische activiteit.

Cijfers

Werknemers met werkregio gemeente Lelystad

Gegevens over banen van werknemers naar persoons- en baankenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad.

Cijfers

Woon- en werklocaties van werknemers, 2016

Interactieve kaarten over de woon- en werklocatie van werknemers.

Artikelen

Woon-werkafstanden 2016

Interactieve kaarten over de gemiddelde woon-werkafstand van werknemers

Artikelen

Twee derde Kempense verhuizers blijft in de streek

In 2016 verkaste 56% Van verhuizende Kempenaren naar andere woning in gemeente, 12% naar andere gemeenten in de streek

Artikelen

Bijna 4 op de 10 werkt en woont in dezelfde gemeente

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af.

Artikelen

Werklocatie werknemers 43 gemeenten

Kaart met werklocatie van werknemers uit Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Enschede en nog 38 gemeenten

Artikelen

Woonplaats van werknemers

Uitgaande van de vestigingsplaats van de werkgever is per gemeente bepaald waar de werknemer woont

Artikelen

Tussen vier en zes onderweg voor werk of boodschappen

Drie op de tien deelnemers in de avondspits komen van of gaan naar werk, iets meer gaan bijvoorbeeld boodschappen doen

Artikelen

Woonwerkverplaatsingen in Nederland in 2014-2015

Woonwerkverplaatsingen in Nederland naar vervoerwijze en afstandsklasse in 2014-2015

Cijfers

Meer dan de helft van de werknemers is forens

Eind 2011 werkte bijna 56 procent van de werknemers in een andere gemeente dan waar zij woonden. Vooral de grotere steden trekken veel forenzen. De helft van de trajecten met de meeste forenzen voert...

Artikelen