Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:woonwerkverkeer
30 resultaten voor keyword:woonwerkverkeer

Pagina 1 van 2

OV-Monitor

Het openbaar vervoer (OV) in Nederland is een belangrijke pijler van de samenleving.

Dashboards

Thuiswerkers wonen kwartier verder van werk

De enkele reistijd van de woning van werknemers naar het vaste adres van hun werkgever was in 2023 gemiddeld 32 minuten. Mensen die thuiswerken zijn, als ze naar hun werk gaan, gemiddeld een kwartier...

Artikelen

Woon-werkafstand onderwijspersoneel, 2021

De woon-werkafstand van personeel in het primair en voortgezet onderwijs, uitgesplitst naar woongemeente, werkgemeente en onderwijsregio.

Cijfers

Mobiliteit: per verplaatsing, verplaatsingskenmerken, motieven, regio's

Afstand per verplaatsing, Reisduur per verplaatsing Verplaatsingskenmerken, Motieven, Regiokenmerken

Cijfers

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, motieven en regio's

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar reismotieven, persoonskenmerken (leeftijd, inkomen), regio's

Cijfers

Mobiliteit; per persoon, vervoerwijzen, motieven, regio's

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar vervoerwijzen, reismotieven, regio's (landsdelen, provincies)

Cijfers

Meer kilometers van en naar het werk

In 2022 legden inwoners van Nederland in totaal 44,3 miljard reizigerskilometers af van en naar het werk. Dat is 22 procent meer dan in 2021. Maar vergeleken met 2019 is dat 22 procent minder.

Artikelen

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

Banen van werknemers, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, woon-werkafstand

Cijfers

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

Banen van werknemers naar geslacht, leeftijd, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, geslacht, leeftijd

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, 2013-2020

Werkzame beroepsbevolking Thuiswerken, mate van thuiswerken en persoonskenmerken

Cijfers

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio

Cijfers

Meer dan 200 maal zo veel personenauto’s als in 1927

Het aantal personenauto’s is toegenomen van 41 duizend in 1927 tot 8,5 miljoen in 2019, mneer dan 200 maal zoveel, onder meer door bevolkingsgroei, inkomensgroei, en de toename van het forensenverkeer

Artikelen

Thuiswerken gebruikelijker in steden

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking...

Artikelen

Woon-werkafstanden 2016

Interactieve kaarten over de gemiddelde woon-werkafstand van werknemers

Artikelen

Woon- en werklocaties van werknemers, 2016

Interactieve kaarten over de woon- en werklocatie van werknemers.

Artikelen

Twee derde Kempense verhuizers blijft in de streek

In 2016 verkaste 56% Van verhuizende Kempenaren naar andere woning in gemeente, 12% naar andere gemeenten in de streek

Artikelen

Bijna 4 op de 10 werkt en woont in dezelfde gemeente

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af.

Artikelen

Werklocatie werknemers 43 gemeenten

Kaart met werklocatie van werknemers uit Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Enschede en nog 38 gemeenten

Artikelen

Woonplaats van werknemers

Uitgaande van de vestigingsplaats van de werkgever is per gemeente bepaald waar de werknemer woont

Artikelen

Tussen vier en zes onderweg voor werk of boodschappen

Drie op de tien deelnemers in de avondspits komen van of gaan naar werk, iets meer gaan bijvoorbeeld boodschappen doen

Artikelen

Meer dan de helft van de werknemers is forens

Eind 2011 werkte bijna 56 procent van de werknemers in een andere gemeente dan waar zij woonden. Vooral de grotere steden trekken veel forenzen. De helft van de trajecten met de meeste forenzen voert...

Artikelen

Huren in de stad, kopen op het platteland

Koopwoningen staan vooral op het platteland, in forensenplaatsen en aan de rand van de stad. In het centrum van grote steden en in studentenbuurten zijn vooral huurwoningen te vinden.

Artikelen

Forensen wonen vaak net buiten de stad

In gemeenten aan de rand van een stad wonen veel forensen. Bovendien wonen zij vaak in buurten die dicht bij de grens van hun woongemeente liggen.

Artikelen