Zoekresultaten

190 resultaten voor keyword:wonen
190 resultaten voor keyword:wonen

Pagina 6 van 8

Nauwelijks bevolkingsgroei in kleine dorpen

In de periode 2001-2008 groeide de Nederlandse bevolking met bijna 420 duizend personen. Deze groei is niet gelijk verdeeld over steden en dorpen. In bijna 60 procent van de kernen tot 2 duizend...

Artikelen

Nederlanders wonen op gemiddeld 0,9 kilometer van een huisartsenpraktijk

Nederlanders woonden in 2008 op gemiddeld 0,9 kilometer van de dichtstbijzijnde huisarts. Binnen een afstand van één kilometer kunnen Nederlanders uit gemiddeld bijna twee praktijken kiezen. Binnen...

Artikelen

Uitgaven aan maatschappelijke opvang en vrouwenopvang sterk gegroeid

De omzet van instellingen voor maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO) is sinds 2006 met gemiddeld 12 procent per jaar gestegen tot ruim 630 miljoen euro in 2009. De belangrijkste...

Artikelen
Artikelen

Gemengde buurten nemen een tussenpositie in

Steeds meer buurten verkleuren. Niet-westerse allochtonen wonen niet gelijk verspreid over Nederland, maar ruimtelijk geconcentreerd. Bijna de helft woont in het westen van het land, vooral in de...

Artikelen

Outcomemonitor Wijkenaanpak, Eerste Voortgangsrapportage

Deze rapportage geeft voor de 40 aandachtswijken een beschrijving van de meest recente gegevens en de ontwikkeling sinds de Nulmeting. Opdrachtgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke...

Artikelen

Vooral hoogopgeleide jongeren wonen in de stad

Sociaal Bestek, augustus 2010

Artikelen

Bijna 40 duizend mensen met deeltijd-WW

Sociaal Bestek, april 2010

Artikelen

Het wonen overwogen

De publicatie Het wonen overwogen gaat in op recente ontwikkelingen op het gebied van de woonsituatie van Nederlanders, hun woonwensen en hun woonbeleving. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op...

Artikelen
Artikelen

Personen met emigratieplannen

In deze tabellen, afkomstig uit het Onderzoek Gezinsvorming 2008, zijn gegevens te vinden over personen met emigratieplannen, uitgesplitst naar herkomst, geslacht en leeftijd.

Cijfers

Oudere Achterhoekers en Limburgers vaak terug naar geboorteregio

Ouderen wonen vaak niet meer in de regio waar ze zijn geboren. Vooral 55-plussers uit delen van het zuiden en het oosten van Nederland verhuizen op latere leeftijd terug.

Artikelen

Meeste Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van ziekenhuis

Ruim zes op de tien Nederlanders wonen binnen een straal van 5 kilometer van een ziekenhuis. Inwoners van de Randstad hebben de grootste keuze uit ziekenhuizen.

Artikelen

Terugkeer van ouderen naar hun geboorteregio

Vier op de tien 55-plussers wonen buiten hun geboorteregio. De komende jaren zullen veel gemeenten vergrijzen en krimpen. Het absolute aantal ouderen zal fors toenemen en een sterker stempel drukken...

Artikelen

De verborgen aantrekkingskracht van Parkstad-Limburg

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Parkstad-Limburg kampt met een dalend bevolkingsaantal, mede doordat velen uit de regio vertrekken. In vergelijking met het gemiddelde patroon voor de Nederlandse...

Artikelen
Artikelen

Aantal zorgboerderijen in vier jaar bijna verdubbeld

In 2007 waren er ruim 600 agrarische bedrijven waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Het aantal zorgboerderijen is in vier jaar tijd met twee derde...

Artikelen

Hoe ver woon ik van.....

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Door koppeling van integrale registergegevens kan het CBS steeds meer ruimtelijke en laagregionale statistieken samenstellen. Dit artikel gaat in op de wijze waarop...

Artikelen

Veel Rotterdammers buiten Rotterdam

Op 1 januari 2004 woonden in ons land 770 duizend mensen die in Rotterdam zijn geboren. Vier van de tien geboren Rotterdammers (302 duizend) woonden in hun geboortestad.

Artikelen
Artikelen

Omzetgroei bouw zet door in oktober 2007

Stedebouw & Architectuur, nr. 11, december 2007

Artikelen

De ervaring van kinderen met stiefouders

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Jaarlijks maken in Nederland tussen de 50 en 60 duizend kinderen een scheiding van hun ouders mee.Ruim 40 procent van hen krijgt te maken met een stiefouder. Omdat...

Artikelen

Belgen in Nederland en Nederlanders in België

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In België wonen ruim 111 duizend Nederlanders. Dat zijn er drie keer zoveel als andersom: in Nederland wonen 36 duizend Belgen. Het aantal Belgen in Nederland is...

Artikelen
Artikelen