Zoekresultaten

63 resultaten voor keyword:wegennet
63 resultaten voor keyword:wegennet

Pagina 1 van 3

10 procent van Nederlands fietsnetwerk loopt door de natuur

In 2022 liep 10 procent van het Nederlandse fietsnetwerk (15 duizend kilometer aan fietspaden en -wegen) door de natuur. Het grootste deel van het fietsnetwerk (28 procent) loopt door bebouwd gebied...

Artikelen

Pompprijzen in de grensstreek, 2017-2021

Tabel met maandprijzen van autobrandstoffen in de grensstreek en niet-grensstreek.

Cijfers

Afstanden van postcodes tot de grens, 2021

Tabel met de afstanden van elke Nederlandse postcode (4 cijfers) tot de grens met België en Duitsland in 2021.

Cijfers

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020 naar kenmerk op verzoek van de Fietsersbond.

Cijfers

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente-wijk-buurt 2019 naar kenmerk op verzoek van de Fietsersbond.

Cijfers

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom per gemeente naar wegeigenaar en naar maximum snelheid over het jaar 2019.

Cijfers

A13 blijft drukste rijksweg

De A13 in Zuid-Holland is nog steeds de drukste rijksweg in Nederland. Utrecht heeft gemiddeld de drukste rijkswegen.

Artikelen

Minder oude auto's na aanpassing wegenbelasting

Het Nederlandse autopark telt begin 2015 bijna 300 duizend personenauto’s van 25 jaar of ouder, 14 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud...

Artikelen

Nederlandse wegtransporteurs goed voor 470 mln kilometer in België

Nederlandse wegtransporteurs reden in 2014 in totaal 470 miljoen kilometers over Belgisch grondgebied. Invoering van kilometerheffing op de Belgische wegen kan de Nederlandse wegtransportbranche...

Artikelen

Sterke stijging provinciale uitgaven aan wegen

In 2015 verwachten de provincies 1,4 miljard euro uit te geven aan onderhoud en aanleg van wegen. Dit is bijna twee derde meer dan in 2011, het jaar van de vorige Provinciale Statenverkiezingen.

Artikelen

Woonwinkels in de lift, kleding- en schoenenbranche zakt weg

In het derde kwartaal van 2014 kwam in bijna alle non-foodbranches van de detailhandel de omzet hoger uit dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Zelfs de woonwinkels noteerden voor het eerst in bijna...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Afstanden van postcodes (4 cijfers) tot de grensovergang, berekend over de weg

Per postcode (4 cijfers) de afstand in vier verschillende klassen tot de grensovergangen met Duitsland en België, en de aanduiding welke van de landen het dichtstbij is.

Cijfers

VUT-fondsen op weg naar het einde

Het aantal VUT-fondsen is in 2012 gedaald naar 46. De premies, de uitkeringen en het balanstotaal laten een duidelijke daling zien in 2012. De verwachting is dat de omvang van de VUT-fondsen na 2015...

Artikelen

Minder Nederlands goederentransport over de weg

Het goederenvervoer over de weg door Nederlandse transporteurs was in 2012 flink lager dan in 2005. Oost-Europese landen (vooral Polen) spelen een steeds grotere rol. Wel deden Nederlandse...

Artikelen

Lichte daling verkeersdoden 2012

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van...

Artikelen
Cijfers

Arbeidsmigratie belangrijkste immigratiestroom

In 2010 kwamen er 41 duizend migranten naar Nederland om te werken, 3 duizend meer dan in 2009. Daarnaast weten steeds meer buitenlandse studenten de weg naar Nederland te vinden.

Artikelen

Internationaal wegvervoer blijft vaak dicht bij huis

Het internationale wegvervoer door Nederlandse transporteurs is vooral gericht op gebieden vlak over de Nederlandse grens. Ruim 80 procent van alle internationaal over de weg vervoerde tonnage wordt...

Artikelen

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk (2007)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) een rapportage gemaakt over de uitstroom naar regulier werk...

Artikelen

Nederlandse wegen: drie keer op en neer naar Nieuw-Zeeland

De lengte van het Nederlandse wegennet is de afgelopen tien jaar met bijna 7 duizend kilometer toegenomen.

Artikelen