Zoekresultaten

54 resultaten voor keyword:wegennet
54 resultaten voor keyword:wegennet

Pagina 1 van 3

10 procent van Nederlands fietsnetwerk loopt door de natuur

In 2022 liep 10 procent van het Nederlandse fietsnetwerk (15 duizend kilometer aan fietspaden en -wegen) door de natuur. Het grootste deel van het fietsnetwerk (28 procent) loopt door bebouwd gebied...

Artikelen

A13 blijft drukste rijksweg

De A13 in Zuid-Holland is nog steeds de drukste rijksweg in Nederland. Utrecht heeft gemiddeld de drukste rijkswegen.

Artikelen

Minder oude auto's na aanpassing wegenbelasting

Het Nederlandse autopark telt begin 2015 bijna 300 duizend personenauto’s van 25 jaar of ouder, 14 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud...

Artikelen

Nederlandse wegtransporteurs goed voor 470 mln kilometer in België

Nederlandse wegtransporteurs reden in 2014 in totaal 470 miljoen kilometers over Belgisch grondgebied. Invoering van kilometerheffing op de Belgische wegen kan de Nederlandse wegtransportbranche...

Artikelen

Sterke stijging provinciale uitgaven aan wegen

In 2015 verwachten de provincies 1,4 miljard euro uit te geven aan onderhoud en aanleg van wegen. Dit is bijna twee derde meer dan in 2011, het jaar van de vorige Provinciale Statenverkiezingen.

Artikelen

Woonwinkels in de lift, kleding- en schoenenbranche zakt weg

In het derde kwartaal van 2014 kwam in bijna alle non-foodbranches van de detailhandel de omzet hoger uit dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Zelfs de woonwinkels noteerden voor het eerst in bijna...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

VUT-fondsen op weg naar het einde

Het aantal VUT-fondsen is in 2012 gedaald naar 46. De premies, de uitkeringen en het balanstotaal laten een duidelijke daling zien in 2012. De verwachting is dat de omvang van de VUT-fondsen na 2015...

Artikelen

Minder Nederlands goederentransport over de weg

Het goederenvervoer over de weg door Nederlandse transporteurs was in 2012 flink lager dan in 2005. Oost-Europese landen (vooral Polen) spelen een steeds grotere rol. Wel deden Nederlandse...

Artikelen

Lichte daling verkeersdoden 2012

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van...

Artikelen

Arbeidsmigratie belangrijkste immigratiestroom

In 2010 kwamen er 41 duizend migranten naar Nederland om te werken, 3 duizend meer dan in 2009. Daarnaast weten steeds meer buitenlandse studenten de weg naar Nederland te vinden.

Artikelen

Internationaal wegvervoer blijft vaak dicht bij huis

Het internationale wegvervoer door Nederlandse transporteurs is vooral gericht op gebieden vlak over de Nederlandse grens. Ruim 80 procent van alle internationaal over de weg vervoerde tonnage wordt...

Artikelen

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk (2007)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) een rapportage gemaakt over de uitstroom naar regulier werk...

Artikelen

Nederlandse wegen: drie keer op en neer naar Nieuw-Zeeland

De lengte van het Nederlandse wegennet is de afgelopen tien jaar met bijna 7 duizend kilometer toegenomen.

Artikelen

Einde aan sterke omzetdaling transportsector

In het eerste kwartaal van 2010 behaalden de transportbedrijven gemiddeld 1,4 procent minder omzet dan in het eerste kwartaal van 2009. Het omzetverlies in de voorgaande vier kwartalen bedroeg steeds...

Artikelen

Waardecreactie door sociale innovatie

Dit artikel gaat over de relatie tussen sociale innovatie en productiviteit. Ambachtelijk werk heeft plaatsgemaakt voor kenniswerk en dat vraagt om nieuwe vormen van de organisatie van arbeid. Dit...

Artikelen

Minder buitenlands vrachtverkeer op Nederlandse wegen

In 2008 reden buitenlandse vrachtauto’s en trekkers 800 miljoen kilometer op de Nederlandse wegen. Dat is 2 procent minder dan in 2007.

Artikelen

Internationaal goederenvervoer over de weg goedkoper

Het internationale goederenvervoer over de weg was in het derde kwartaal van 2009 ruim 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Internationale koeriersdiensten werden 3,5 procent goedkoper.

Artikelen
Artikelen

Prijzen containervervoer over zee harder gedaald dan prijzen containervervoer over de weg

In het tweede kwartaal van 2009 lagen de prijzen van containervervoer over zee bijna 25 procent lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 daalden de prijzen met 7,2...

Artikelen

Ongeveer 700 duizend Nederlanders hebben emigratieplannen

Circa 700 duizend inwoners van Nederland hebben plannen om minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen.

Artikelen