Zoekresultaten

267 resultaten voor keyword:vermogen
267 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 9 van 11

Vermogensverdeling en vermogenspositie huishoudens

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

Artikelen

Provincies goed bij kas na verkoop Nuon en Essent

In 2008 hadden de provincies samen een financieel vermogen van bijna 4 miljard euro. Na de verkoop van Nuon en Essent in het derde kwartaal van 2009 steeg dit naar 17 miljard euro.

Artikelen

Financieel vermogen huishoudens groeit verder door beter presterende beurs

De financiële bezittingen van huishoudens min hun schulden, het zogenaamde financieel vermogen, is in het vierde kwartaal van 2009 gestegen tot 865 miljard euro oftewel 118 duizend euro per...

Artikelen

Helft vermogensverliezen huishoudens weer goedgemaakt, bedrijfswinsten fors onderuit

Het financieel vermogen van huishoudens is in 2009 met 136 miljard euro toegenomen. Dit is de grootste toename die ooit in één jaar is geregistreerd. Hiermee is 57 procent van het in 2008 als gevolg...

Artikelen

Religie en verschillen in vermogen en inkomen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Christenen hebben vaker een groot vermogen dan personen met een andere of zonder kerkelijke gezindte. Binnen de christelijke bevolking hebben trouwe protestantse...

Artikelen

Gezondheid en welvaart van ouderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Naast inkomen is ook vermogen een belangrijke welvaartsindicator om gezondheidsverschillen te onderzoeken. Meer ouderen met een laag vermogen hebben...

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Bevolkingsprognose 2009-2016: omslag naar lagere groei - Verhuisgedrag van jongeren - Verhuisgedrag van vluchtelingen - Selectieve verhuispatronen van autochtonen en...

Artikelen

Meer gezondheidsproblemen bij niet-vermogende ouderen

Niet-vermogende ouderen zijn ongezonder dan ouderen met een groter vermogen. Bijna de helft van de 50- tot 80-jarigen met een laag vermogen gaf in 2006-2008 aan hun gezondheid als minder dan goed te...

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Bevolkingstrends bevat artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland.

Artikelen
Artikelen

Inkomen huishoudens fors lager

In het derde kwartaal van 2009 hadden huishoudens 3,0 miljard euro minder te besteden dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor inflatie komt dit neer op een daling van 3,3 procent.

Artikelen

Zelfstandigen hebben meeste vermogen

Huishoudens met voornamelijk inkomen uit een eigen onderneming en echtparen van 65 jaar en ouder hadden op 1 januari 2009 de hoogste vermogens.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Inkomen huishoudens krimpt licht en vermogen stijgt

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal van 2009 met 0,7 procent gedaald ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2008. De consumptie nam in deze periode af...

Artikelen

Welvaartsgroei en productiviteit

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de welvaart geanalyseerd in termen van productiviteit en het aantal uren dat gemiddeld per inwoner wordt gewerkt.

Artikelen

Eigen woning belangrijkste bezit

In 2006, ruim vóór de kredietcrisis, hadden de Nederlandse huishoudens 1 566 miljard euro aan bezittingen, met de eigen woning als hoofdmoot. Tegenover dat bezit stond een schuldenlast van 572...

Artikelen
Artikelen

Elektriciteitsproductie in glastuinbouw sterk gestegen

In de eerste drie kwartalen van 2008 steeg de decentrale productie van elektriciteit met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder

Artikelen