Zoekresultaten

267 resultaten voor keyword:vermogen
267 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 11 van 11

Omvang van de VUT-fondsen licht gestegen in 2003

De omvang van de VUT-fondsen is in 2003 iets toegenomen. Het balanstotaal is met 1 procent en de ontvangen premies met 7 procent gestegen. In de beleggingsportefeuille valt op dat obligaties fors...

Artikelen

Sociaal-economische trends: 2e kwartaal 2005

Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid. SDG 10.2 draait om het verminderen van ongelijkheid. In Nederland worden collectief en...

Overig

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid. SDG 10.2 draait om het verminderen van ongelijkheid. In Nederland worden collectief en...

Overig

Vermogensoverdrachten: Nalatenschappen

De statistiek nalatenschappen is onderdeel van statistieken over inkomen, vermogen en bestedingen en is gebaseerd op de integrale gegevens voor de nalatenschappen van de in een bepaald jaar overleden...

Overig

Vermogensstatistiek van huishoudens

De Vermogensstatistiek geeft een beeld van de samenstelling en verdeling van het vermogen van huishoudens in Nederland.

Overig

Vermogensoverdrachten: Schenkingen

De statistiek schenkingen is onderdeel van statistieken over inkomen, vermogen en bestedingen en is gebaseerd op de belastingaangifte successierecht van de schenkingen tussen personen.

Overig