Zoekresultaten

200 resultaten voor keyword:vermogen
200 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 8 van 8

Stabiele omvang VUT-fondsen in 2000-2004

Elk jaar ontvangen de VUT-fondsen ongeveer 2,5 miljard euro aan premies, en keren ook weer 2,5 miljard euro uit. De beleggingsportefeuille heeft een omvang van ruim 3 miljard euro.

Artikelen

Kennis en economie 2006

Het aantal innovatieve bedrijven in Nederland is toegenomen. Ook wordt er door deze bedrijven bij het innoveren vaker samengewerkt met andere partijen

Publicaties
Artikelen

Dertigers op de arbeidsmarkt

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2006

Artikelen

Betalen of ontvangen: verdeling van collectieve middelen

Er zijn nog weinig cijfers bekend over de mate waarin bepaalde groepen in de samenleving betalen aan en ontvangen uit de collectieve middelen. In deze publicatie zijn de inkomens en vermogens van...

Artikelen

Omvang van de VUT-fondsen licht gestegen in 2003

De omvang van de VUT-fondsen is in 2003 iets toegenomen. Het balanstotaal is met 1 procent en de ontvangen premies met 7 procent gestegen. In de beleggingsportefeuille valt op dat obligaties fors...

Artikelen

Sociaal-economische trends: 2e kwartaal 2005

Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Verkrijgingen

Dit document geeft een beschrijving van de statistiek verkrijgingen, onderdeel van de vermogensoverdrachten. Aan bod komen onder andere de achtergrond, gebruikte bronnen en totstandkoming van de...

Overig

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid. SDG 10.2 draait om het verminderen van ongelijkheid. In Nederland worden collectief en...

Overig

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid. SDG 10.2 draait om het verminderen van ongelijkheid. In Nederland worden collectief en...

Overig

Nalatenschappen

Dit document geeft een beschrijving van de statistiek nalatenschappen 2023.

Overig

Vermogensstatistiek van huishoudens

De Vermogensstatistiek geeft een beeld van de samenstelling en verdeling van het vermogen van huishoudens in Nederland.

Overig