Zoekresultaten

267 resultaten voor keyword:vermogen
267 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 10 van 11

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid. SDG 10.2 draait om het verminderen van ongelijkheid. In Nederland worden collectief en...

Overig

Woningwaarde stuwt vermogen omhoog

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van bezittingen en schulden, 28,3 duizend euro.

Artikelen

Elektriciteitsproductie in glastuinbouw sterk gestegen

In de eerste drie kwartalen van 2008 steeg de decentrale productie van elektriciteit met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder

Artikelen

Vermogen van huishoudens in 2019 hoger door eigen woning

Op 1 januari 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 49,8 duizend euro. Dat is 12 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde...

Artikelen

Vermogensverdeling in Eindhoven 2020

Vermogensverdeling in Eindhoven, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland, 2016 en 2018-2020

Cijfers
Cijfers

Vermogen huishoudens 1 669 miljard euro begin 2019

Op 1 januari 2019 bedroeg het totale vermogen van alle huishoudens in Nederland 1 669 miljard euro, opgebouwd uit 2 519 miljard euro aan bezittingen en 850 miljard aan schulden.

Artikelen

Miljonairshuishoudens, 2019

In deze tabellenset zijn kenmerken van het aantal miljonairshuishoudens per 1 januari 2019 samengesteld (voorlopige cijfers).

Cijfers

Fors vermogensverlies huishoudens

Nederlandse huishoudens hadden op 1 januari 2010 een vijfde minder vermogen dan begin 2009.

Artikelen

Inkomen huishoudens fors lager

In het derde kwartaal van 2009 hadden huishoudens 3,0 miljard euro minder te besteden dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor inflatie komt dit neer op een daling van 3,3 procent.

Artikelen

Financieel vermogen van Nederland neemt verder toe

Het financieel vermogen van Nederland kwam in het eerste kwartaal van 2010 uit op 317 miljard euro. Dit betekent dat Nederland voor 317 miljard euro meer vorderingen op dan schulden aan het...

Artikelen

Bijgeplaatst vermogen zonnestroom bijgesteld

In 2014 is 300 megawatt aan capaciteit voor de opwekking van zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit definitieve cijfers en is 25 megawatt meer dan het voorlopige cijfer. In 2013 werd nog 375...

Artikelen

Zonnestroom naar sector, 2013

Vermogen en elektriciteitsproductie van zonnestroom naar sector.

Cijfers

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Aantal schenkingen, verschuldigde belasting, bruto- en netto waarde Perioden, type vrijstelling, kenmerken schenker en kenmerken ontvanger

Cijfers

Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019

De waarde van het vermogen van huishoudens in een corporatiewoning, uitgesplitst naar bezit van overig onroerend goed, per 1 januari 2019.

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen

Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in 2011-2017.

Publicaties

De Nederlandse economie 2009

In de reeks De Nederlandse economie beschrijft en analyseert het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de...

Publicaties

Vermogensoverdrachten: Schenkingen

De statistiek schenkingen is onderdeel van statistieken over inkomen, vermogen en bestedingen en is gebaseerd op de belastingaangifte successierecht van de schenkingen tussen personen.

Overig

Vermogensoverdrachten: Nalatenschappen

De statistiek nalatenschappen is onderdeel van statistieken over inkomen, vermogen en bestedingen en is gebaseerd op de integrale gegevens voor de nalatenschappen van de in een bepaald jaar overleden...

Overig

Geregistreerde contacten met de huisarts en materiële welvaart

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Onder personen met een lager vermogen of inkomen is het aandeel dat naar de huisarts gaat groter dan onder personen met een hoger vermogen of inkomen. Hoe lager...

Artikelen

Zorg zonder verblijf naar welvaart bij ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Hoe lager het inkomen of het vermogen, hoe meer mensen zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg) krijgen. Dat geldt met name voor het ontvangen van huishoudelijke...

Artikelen

Welvaart in de afgelopen decennia opgelopen

Het besteedbare inkomen van huishoudens bedroeg in 2010 gemiddeld 33,2 duizend euro. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie en het steeds kleiner worden van huishoudens heeft een...

Artikelen

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

In 2018 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 38,4 duizend euro, 10 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen.

Artikelen

Meer nieuwe zonnepanelen dan eerder gedacht

In 2011 is er een kleine 60 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit de definitieve cijfers 2011 van het CBS. Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 40 megawatt die het CBS...

Artikelen