Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:vergunningen
36 resultaten voor keyword:vergunningen

Pagina 1 van 2

Nieuwbouwwoningen; vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm 1995-2016

Afgegeven bouwvergunningen nieuwbouwwoningen Opdrachtgever; eigendom; regio (provincie,stadsgewesten,COROP,gemeenten)

Cijfers

Rol corporaties in nieuwbouw neemt gestaag af

Woningcorporaties spelen een steeds minder belangrijke rol in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen verstrekt aan een...

Artikelen

Verdubbeling vergunningen voor nieuwe woningen

In het tweede kwartaal van 2015 is voor ruim 15 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, vooral aan projectontwikkelaars, makelaars en verzekeraars. Dit is een verdubbeling...

Artikelen

Ondernemersplein.nl helpt ondernemer op weg

Op Ondernemersplein.nl kunnen ondernemers terecht voor alle informatie van de (semi)overheid, die zij nodig hebben om slagvaardig te kunnen ondernemen en innoveren. Ook CBS participeert in...

Artikelen

Omzet bouw neemt toe, meer woningbouw

De bouwsector kende in 2014 een positief vierde kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013 nam de omzet met ruim 3 procent toe. Over heel 2014 steeg de omzet met ruim 1 procent....

Artikelen

Meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen, vooral voor marktsector, woningcorporaties blijven achter

In 2014 zijn voor ruim 39 duizend te bouwen woningen vergunningen afgegeven, 50 procent meer dan een jaar eerder. De opleving wordt nagenoeg volledig gerealiseerd door bouwers voor de markt in de...

Artikelen

Aantal verleende bouwvergunningen daalt niet verder

In de eerste helft van 2014 zijn ruim 15 duizend vergunningen afgegeven, 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De opleving wordt nagenoeg volledig gerealiseerd door bouwers voor de...

Artikelen

Vergunningverlening woningbouw in 2013 historisch laag

In 2013 is voor ruim 26 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 30 procent minder dan in 2012.

Artikelen

Historisch dieptepunt verleende bouwvergunningen

Het aantal verleende bouwvergunningen daalt al enkele jaren, maar vooral in 2012 en in het eerste kwartaal van 2013 valt het aantal bouwvergunningen sterk terug. In het eerste kwartaal van dit jaar...

Artikelen

Aantal verleende bouwvergunningen sterk gedaald

In 2012 is voor ruim 37 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 33 procent minder dan in 2011.

Artikelen

Inkomsten uit heffingen steeds belangrijker voor gemeenten

De opbrengst uit gemeentelijke heffingen nam toe van bijna 9 euro per hoofd in 1960 tot 474 euro in 2010.

Artikelen

Aantal verleende bouwvergunningen verder gedaald

In het eerste halfjaar van 2012 is voor bijna 17 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verstrekt. Dat is 37 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingen

Artikelen

Aantal verleende bouwvergunningen fors gedaald

In 2011 zijn 56 duizend bouwvergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat is 9 procent minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds 1953.

Artikelen

Forse daling aantal opgeleverde woningen

In 2010 zijn er bijna 56 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is ruim 32 procent minder dan in 2009. Er zijn vooral minder koopwoningen opgeleverd.

Artikelen

Malaise utiliteitsbouw duurt voort

De waarde van de afgegeven vergunningen voor de utiliteitsbouw is in het derde kwartaal van 2010 met ruim 17 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vorig jaar werd er in...

Artikelen

Dieptepunt aantal bouwvergunningen voor kassen

In het eerste halfjaar van 2010 zijn er slechts 25 bouwvergunningen afgegeven voor de nieuwbouw van kassen. Dat is het laagste aantal bouwvergunningen voor kassen sinds de aanvang van deze statistiek...

Artikelen

Woningbouwproductie ingestort

De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen woningen lag ruim 44 procent lager dan in het...

Artikelen

Recordaantal woningen opgeleverd in 2009, vooruitzichten minder positief

In 2009 zijn bijna 83 duizend woningen gereedgekomen, een stijging met ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder en eveneens het hoogste aantal gereedmeldingen sinds 1999.

Artikelen

Iets meer nog op te leveren woningen

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2009 telde Nederland ruim 186 duizend woningen die nog konden worden opgeleverd. Dat is 3,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Aantal ontslagaanvragen in 2007 bijna gehalveerd

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2008

Artikelen

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

De totale consumptieve schuld steeg in 2006 licht, ondanks een verdere daling van het uitstaande bedrag aan consumptief krediet. Het creditcardkrediet bleef in populariteit toenemen, ten koste van...

Artikelen

Forse daling vergunningen woningbouw

In de eerste zes maanden van 2007 is er voor ruim 37 duizend woningen een bouwvergunning verleend.

Artikelen
Artikelen