Zoekresultaten

62 resultaten voor keyword:vaste werknemers
62 resultaten voor keyword:vaste werknemers

Pagina 2 van 3

Werknemers naar contractsoort en bedrijfstakindeling

Aandeel werknemers naar contractsoort en maatwerk bedrijfstakindeling.

Cijfers

Vast en flexibel personeel bij overheid en onderwijs

Aantal vaste en flexibele banen bij overheid en onderwijs, onderverdeeld naar deelsectoren, 2016 en 2017.

Cijfers

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

In deze paper staan voorlopige resultaten van een onderzoek naar de verschillen tussen de cijfers over vaste en flexibele arbeidsrelaties uit de Polisadministratie en de Enquête beroepsbevolking.

Publicaties

Een op de zes werknemers maakt in twee jaar promotie

Ongeveer een op de zes werknemers hebben in de voorafgaande twee jaar bij hun werkgever promotie gemaakt.

Artikelen

Minder flexwerknemers dan voor coronacrisis ondanks toename

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw toe, maar was nog wel 45 duizend lager dan net voor het begin van de coronacrisis, in het eerste...

Artikelen
Cijfers

Aantal banen in Drenthe gedaald in 2016

Landelijk steeg het aantal banen van werknemers met bijna 2 procent in 2016.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie

Cijfers

Arbeidsparticipatie in 2013 gedaald

In 2013 hadden bijna 7,3 miljoen Nederlanders van 15 tot 65 jaar betaald werk voor twaalf uur of meer per week, ruim 100 duizend minder dan in 2012

Artikelen
Artikelen

Minder werknemers met een vast contract

In het derde kwartaal van 2010 telde Nederland 5,7 miljoen werknemers met een vast contract. Dat waren er 111 duizend ofwel 1,9 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Toename van tijdelijke contracten met uitzicht op vaste aanstelling

Werknemers hebben steeds vaker een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Het betreft vooral jongere werknemers.

Artikelen

Minder werknemers met een vast contract

De samenstelling van de werkzame beroepsbevolking is de afgelopen tien jaar veranderd. Er zijn nu minder werknemers met een vaste arbeidsrelatie, maar meer werknemers met een flexibele arbeidsrelatie...

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur: aantal vaste werknemers niet verder gedaald

Actuele cijfers over personen met een vast of flexibel contract en zelfstandigen en over het aantal uren per week dat personen werkzaam zijn.

Artikelen

Langdurende zorg mannelijke en vrouwelijke werknemers

Zorggedrag en verlofgebruik voor de zorg voor langdurend zieke naasten door mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikelen

Werknemer met vaste baan zorgt vaker dan flexwerker

1,2 miljoen werknemers hadden in 2015 te maken met langdurige zorg voor naasten. 57 procent verleende die zorg zelf.

Artikelen

In onderwijs meeste kans op doorstroom flex naar vast

Van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele baan en geen onderwijs meer volgden, zat 56 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil. Ruim een derde van de werknemers die in...

Artikelen

Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen

In december 2020 waren er in totaal 8,5 miljoen werknemersbanen, 264 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal banen liep terug tijdens de lockdowns van maart tot en met mei en van oktober tot...

Artikelen

Gratie vooral voor verkeersdelicten

In Nederland zijn in 2008 ongeveer 1,6 duizend beslissingen op gratieverzoeken genomen. Gratie wordt vooral gevraagd voor verkeersdelicten.

Artikelen

Horeca grootste werkgever op Bonaire

In 2019 waren er bijna 11 duizend werknemersbanen op Bonaire. De horeca, inclusief hotels en vakantieappartementen, is met 1,6 duizend banen de grootste werkgever.

Artikelen

2,6 miljoen werknemersbanen bij bedrijven onder NOW-regeling

De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen. In totaal waren er in die maand 8,5 miljoen werknemersbanen. Dit...

Artikelen

Aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart

Het aantal werknemersbanen is van februari op maart 2020 met 23 duizend afgenomen. Nog niet eerder sinds het begin van de maandstatistiek in 2006 kromp het aantal banen in maart.

Artikelen

Werkloosheid door baanverlies neemt af

In het tweede kwartaal van 2010 werden 78 duizend personen werkloos die een kwartaal eerder nog werkten. Dit is minder dan in het tweede kwartaal van 2009 toen er 89 duizend werklozen vanuit een baan...

Artikelen