Zoekresultaten

62 resultaten voor keyword:vaste werknemers
62 resultaten voor keyword:vaste werknemers

Pagina 1 van 3

Artikelen

Aantal jongeren met flexibele arbeidsrelatie neemt toe

In 2012 waren 627 duizend jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40 procent een flexibel contract. Tien jaar eerder was dat nog 24 procent.

Artikelen

Hoogopgeleide flexwerker stroomt vaker door naar vast

Doorstromers vanuit een flexibele baan naar vast werk

Artikelen
Artikelen

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 vaste arbeidsrealatie

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar met vaste arbeidsrelatie naar SBI2008 en grootteklasse bedrijven, 2016.

Cijfers

Burgerlijke rechtszaken; verzoekschriften 2010-2015

Verzoekschriftprocedures bij de rechtbanken, sectoren kanton en civiel verzoekschriften en beschikkingen; handel, familie, ontslag, huur/pacht

Cijfers

Uitstroom naar WW na contractwissel naar vaste baan

Uitstroom naar WW na contractwissel naar vaste baan, 2016

Cijfers

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

Het CBS publiceert over de arbeidsrelatie van werknemers zowel uit de Polisadministratie als uit de Enquête beroepsbevolking. De paper beschrijft de uitkomsten van onderzoek naar de onnauwkeurigheden...

Publicaties

Flexwerker houdt vaker werk

Flexwerkers worden minder vaak werkloos en krijgen iets vaker een vast dienstverband dan in 2014

Artikelen

Een op de drie zzp’ers heeft partner met vaste baan

In 2016 had 31 procent van de zzp’ers een partner met een vast contract. Mannelijke zzp’ers waren vaker eenverdieners.

Artikelen

Tweedeling flexibel en vast werk?

Is er sprake van een tweedeling tussen mensen met vast of flexibel werk?

Artikelen

Minder werkzekerheid voor flexwerkers

De afnemende werkgelegenheid gaat vooral ten koste van mensen met een flexibel werkverband.

Artikelen

Ontslagen via rechter of UWV dalen met een kwart

Ruim 23 duizend mensen zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV.

Artikelen

VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten 2007/'08-2015/'16

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidskenmerken, startkwalificatie

Cijfers

Vergelijking van Polis en EBB, 2021

In deze publicatie wordt een vergelijking gemaakt van de waarneming van vaste en flexibele arbeidsrelaties volgens de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Polis-administratie (Polis) voor de...

Artikelen

1 op de 5 flexwerkers heeft voorkeur voor flexibel werk

Bijna 20 procent van de flexwerkers heeft behoefte aan flexibiliteit óf geen behoefte aan zekerheid.

Artikelen

Tijdelijke en vaste contracten

Het paper beschrijft onderzoek naar de onnauwkeurigheden in de meting van de contractvorm in deze twee bronnen. Daarbij worden meetmodellen (Hidden Markov Modellen) en Multinomiale Logistische...

Artikelen

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019

Aantal banen van werknemers naar bedrijfstak en arbeidsmarktregio, 2010 en 2019

Cijfers

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers 2007/'08-2015/'16

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, startkwalificatie

Cijfers

Meer vaste banen voor mbo’ers met startkwalificatie

Mbo-schoolverlaters zonder startkwalificatie hebben minder vaak een baan.

Artikelen

Meer werknemers met een vaste arbeidsrelatie

In het vierde kwartaal van 2007 was de werkzame beroepsbevolking 7,3 miljoen personen groot. Ongeveer 5,8 miljoen personen hadden een vaste baan, bijna 570 duizend werknemers hadden een flexibele...

Artikelen

ICT'ers steeds vaker zelfstandig

In de periode 2000-2010 is het aantal zelfstandig werkende specialisten op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) toegenomen. Ook hebben ICT’ers steeds vaker een hbo-opleiding...

Artikelen

Minder banen betrokken bij tweede en derde ronde NOW

Bij de tweede en derde ronde van steunmaatregelen voor het behoud van werknemersbanen (NOW2 en NOW3.1) waren aanzienlijk minder banen betrokken dan bij de eerste (NOW1). Bij bedrijven die in 2020...

Artikelen