Zoekresultaten

250 resultaten voor keyword:urban data centers
250 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 4 van 10

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2019 en op 1 oktober 2020, naar wel of...

Cijfers

VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18

Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeente Den Haag voor de periode 2011/’12 tot en met 2017/’18.

Cijfers

De mensen van Groningen

Op verzoek van de gemeente heeft het UDC samen met de onderzoeksafdeling van Groningen een clusteranalyse uitgevoerd op de inwoners.

Cijfers

Economische groei in Leiden, 2020*

Economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Leiden, 2020*

Cijfers

Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen

Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van de gemeente Groningen uitgesplitst naar inkomen.

Cijfers

Verkamering Oegstgeest

Verkamerde woningen in Oegstgeest met achtergrondkenmerken, 2020.

Cijfers

Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020

Woningmarktdashboard Schagen en Noord-Holland

Cijfers

Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018

Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018

Cijfers

Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020

Omzetontwikkeling en omzetniveau MKB gemeente Groningen, 2010 - 2020

Cijfers

Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020

Verhuisbewegingen naar achtergrondkenmerken, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020

Cijfers

ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019

Deze tabel bevat gegevens over het aantal ZZP’ers per wijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2019.

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2019*

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2016 – 2019*

Cijfers

Economische groei in Leiden, 2016-2019*

Rapportage over economische groei in Leiden en regio Leiden, 2016-2019*

Cijfers

Inwonersprofielen Leiden in verhuizingendashboard

Aan het dashboard ‘Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018’ zijn voor de gemeente Leiden de inwonersprofielen toegevoegd.

Cijfers

Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2019

Omzetontwikkeling winkelgebieden gemeente Den Haag, 2013-2019

Cijfers

Verdiepende analyses inwonersprofielen Leiden, 2017

Er zijn enkele verdiepende analyses voor de gemeente Leiden toegevoegd aan het dashboard over de inwonersprofielen.

Cijfers

Peergroup effecten op leerprestaties

Onderzoek naar het effect van de klassensamenstelling op de basisschool op leerprestaties op de basis- en middelbare school.

Cijfers

Regiomonitor Groningen-Assen voor datagedreven beleid

Sinds 2017 werken het CBS en de gemeente Groningen samen in het CBS Urban Data Center (UDC) regio Groningen.

Artikelen

Buitenlandse werknemers in Schagen, 2018

Tabellen en kaart met verschillende achtergrondkenmerken van werknemers geboren in het buitenland die wonen of werken in de gemeente Schagen.

Cijfers

Instroom Wet langdurige zorg Den Haag

Onderzoek naar instroom in wlz in Den Haag

Cijfers

Sociaal Domein in Eersel, 2018-2020

Visualisatie over het Sociaal Domein in de gemeente Eersel.

Cijfers

CBS ontwikkelt regionale Monitor Brede Welvaart

Eind augustus van dit jaar presenteerde het CBS voor de Eindhovense gemeenteraad de eerste regionale Monitor Brede Welvaart.

Artikelen

Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)

Indicatoren voor energietransitie voor wijken en buurten in Schagen: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, energierekening.

Cijfers

Schooladviezen Groningen, 2014/2015 – 2018/2019

School- en toetsadviezen leerlingen in groep 8 met als woongemeente Groningen voor de schooljaren 2014/2015 - 2018/2019

Cijfers

Heroverweging en bijstelling schooladvies, 2016-2018

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Cijfers