Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:studierichting
67 resultaten voor keyword:studierichting

Pagina 1 van 3

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met associate degree of bachelor diploma Vooropleiding, studierichting, diploma

Cijfers

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met bachelor- en masterdiploma Studiefase, studierichting, diploma

Cijfers

Internationale student volgt vaker wetenschappelijk onderwijs

In het studiejaar 2022/’23 deden bijna 123 duizend internationale studenten een hbo-opleiding of universitaire studie in Nederland. Dat is 15 procent van het totaal aantal studenten.

Artikelen

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Leerlingen, deelnemers en studenten Onderwijssoort, vanaf 1900

Cijfers

Caribisch Nederland; bevolking hoogstbehaald onderwijsniveau en -richting

Bevolking Caribisch Nederland 15 jaar of ouder Geslacht, leeftijd, hoogstbehaald onderwijsniveau, onderwijsrichting

Cijfers

Al 23 jaar op rij meer vrouwen dan mannen in hoger onderwijs

Tijdens het studiejaar 2021/’22 studeerden ongeveer 443 duizend vrouwen aan een universiteit of een hogeschool, tegenover 393 duizend mannen. Dat is het drieëntwintigste studiejaar op rij waarin meer...

Artikelen

Hoe verschillen opleiding en schoolkeuze naar herkomst?

Verschillen naar migratieachtergrond in hoogst behaald opleidingsniveau, niveau in de derde klas van de middelbare school, en studierichting

Dashboards

Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Onderzoek naar de groei van het aantal hoogopgeleiden en de beroepen waarin zij werkzaam zijn.

Publicaties

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio

Cijfers

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding

Cijfers

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Cijfers

Bevolking; onderwijsniveau en –richting 2003-2021

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst

Cijfers

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Een kwart van de studenten die in het studiejaar 2017/’18 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel...

Artikelen

In een derde van beroepen op hoogste niveau is meerderheid vrouw

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in zorg- en welzijn, en in het onderwijs. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op...

Artikelen

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

1 op 3 Sabanen hoogopgeleid

Van de drie eilanden van Caribisch Nederland heeft Saba met 33 procent een relatief groot aandeel hoogopgeleiden. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een universiteit op het eiland die...

Artikelen

Techniekonderwijs wordt populairder bij meisjes

Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting. Op het vmbo en het hoger onderwijs steeg het percentage meisjes dat voor een technische richting koos...

Artikelen

Mbo’ers maken hbo vaker binnen 4 jaar af dan havisten

Havisten sluiten hun hbo-opleiding vaker met een diploma af dan medestudenten uit het mbo.

Artikelen

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, leeftijd 1995/'96-2015/'16

Hoger onderwijs; afgestudeerden eerste diploma Studierichting, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, woonregio Gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering

Cijfers
Artikelen

Jeugdwerkloosheid licht gestegen

De werkloosheid onder jongeren is het afgelopen half jaar licht toegenomen, al ligt deze nog iets onder het niveau van een jaar geleden. De meeste jonge werklozen volgen een opleiding of studie....

Artikelen

Baas over je eigen carrière bij CBS

CBS is een grote werkgever. Iets meer dan 2.000 medewerkers staan op de loonlijst.  De organisatie, die sterk in ontwikkeling is, is op zoek naar hbo’ers, academici, statistici en andere...

Artikelen

Semigratie: verhuizingen van Kerkrade naar Herzogenrath

Er is emigratie over relatief lange afstand, en emigratie die nauwelijks meer behelst dan een binnenlandse verhuizing. Dergelijke semigraties vinden plaats over korte afstand en hebben dan ook weinig...

Artikelen

Deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stabiliseert na jaren van stijging

In de periode 1998-2013 is de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt sterk toegenomen. Eind 2013 deed zich echter een lichte daling voor en in de eerste drie kwartalen van 2014 is hun...

Artikelen