Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:studierichting
76 resultaten voor keyword:studierichting

Pagina 1 van 4

MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, woonregio Gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering

Cijfers

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, leeftijd 1995/'96-2015/'16

Hoger onderwijs; afgestudeerden eerste diploma Studierichting, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

Onderwijsrichting SOI 2016

De plaats in de indeling van opleidingen naar richting volgens de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) van het CBS.

Overig

Verhuisgedrag van jongeren

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Jaarlijks verhuizen ongeveer 650 duizend personen naar een andere gemeente, onder wie 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen. Het verhuisgedrag van deze jongeren...

Artikelen

Techniekonderwijs wordt populairder bij meisjes

Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting. Op het vmbo en het hoger onderwijs steeg het percentage meisjes dat voor een technische richting koos...

Artikelen

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Een kwart van de studenten die in het studiejaar 2017/’18 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel...

Artikelen

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2015/'16

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Cijfers

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2016/'17

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Cijfers

Onderwijsrichting SOI 2006

De plaats van opleidingen in de Standaard Onderwijsindeling (SOI) op basis van de maatschappelijke sector of het wetenschapsgebied waarop de opleiding gericht is.

Overig

Semigratie: verhuizingen van Kerkrade naar Herzogenrath

Er is emigratie over relatief lange afstand, en emigratie die nauwelijks meer behelst dan een binnenlandse verhuizing. Dergelijke semigraties vinden plaats over korte afstand en hebben dan ook weinig...

Artikelen

Onderwijsrichting SOI 2021

De plaats in de indeling van opleidingen naar richting volgens de Standaard Onderwijsindeling 2021 (SOI 2021) van het CBS.

Overig

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio

Cijfers

Migrantenmonitor, fase 2

Complete tabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de Kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen of werken. In het eerste bestand staat de complete...

Cijfers

Caribisch Nederland; bevolking hoogstbehaald onderwijsniveau en -richting

Bevolking Caribisch Nederland 15 jaar of ouder Geslacht, leeftijd, hoogstbehaald onderwijsniveau, onderwijsrichting

Cijfers

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met associate degree of bachelor diploma Vooropleiding, studierichting, diploma

Cijfers

Vrouwelijke doctor in opmars

Het aantal gepromoveerden in Nederland neemt toe, vooral doordat de laatste jaren steeds meer vrouwen een proefschrift schrijven.

Artikelen
Artikelen

1 op 3 Sabanen hoogopgeleid

Van de drie eilanden van Caribisch Nederland heeft Saba met 33 procent een relatief groot aandeel hoogopgeleiden. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een universiteit op het eiland die...

Artikelen

Vrouwen vaker bedrijfsopvolger landbouwbedrijf

In 2008 stonden er ruim 11 duizend bedrijfsopvolgers klaar om een land- en tuinbouwbedrijf over te nemen. Hiervan was 8,5 procent vrouw. In 2000 was dit nog 6,8 procent.

Artikelen

International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de international classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de...

Overig

Uit de WW naar een vaste baan? Uitstromers uit de WW in 2006 naar dynamiek op de arbeidsmarkt in 2006-2008

Paper en erratum.  De uitkomsten van dit rapport maken onderdeel uit van een studie naar personen die in en uit de Werkloosheidswet (WW) stromen. Dit rapport bevat gegevens over de...

Artikelen

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding

Cijfers

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met bachelor- en masterdiploma Studiefase, studierichting, diploma

Cijfers

Mbo’ers maken hbo vaker binnen 4 jaar af dan havisten

Havisten sluiten hun hbo-opleiding vaker met een diploma af dan medestudenten uit het mbo.

Artikelen