Zoekresultaten

118 resultaten voor keyword:stikstof
118 resultaten voor keyword:stikstof

Pagina 1 van 5

Artikelen

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 april 2018.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022

Tweede kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021

Tweede kwartaalrapportage van 2021 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2020.

Cijfers

Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Cijfers
Artikelen

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2022

Vierde kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022

Eerste kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

Cijfers

Stikstofverlies uit opgeslagen mest

Stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021

Vierde kwartaalrapportage van 2021 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - derde kwartaal 2020

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - 2e kwartaal 2020

In opdracht van het ministerie van LNV stelt het CBS een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Cijfers

Aantal landbouwhuisdieren, 2018-2019

Aantal landbouwhuisdieren in 2018 en 2019 in de berekening van de stikstof- en fosfaatuitscheiding.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Cijfers

Open natuurgebieden groeien steeds verder dicht

Landschappen die van oudsher grotendeels open zijn zoals heide, halfnatuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt.

Artikelen

Minder kenmerkende plantensoorten op heide en in open duinen

De vegetatie in open natuurgebieden is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. Het aantal kenmerkende plantensoorten op de heide is tussen 1999 en 2020 met 5 procent afgenomen, en in open duinen...

Artikelen

Verspreiding bospaddenstoelen toegenomen

Uit nieuwe analyses blijkt dat sinds het midden van de jaren negentig bospaddenstoelen in aantal toenemen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen