Zoekresultaten

39 resultaten voor keyword:steenkool
39 resultaten voor keyword:steenkool

Pagina 1 van 2

Marktprijzen Energie, 2000-2022

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Cijfers

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Cijfers

Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

Deze publicatie beschrijft een methode voor het afleiden van de CO2-emissiefactoren voor elektriciteit uit steenkool en aardgas, constistent met de methode die het CBS samen met anderen heeft...

Publicaties

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.

Cijfers

Steenkool, invoer per land, 2020-2021

Meer steenkool uit Verenigde Staten en Australië in 2021

Cijfers

Marktprijzen Energie, 2000-2021

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Cijfers

Marktprijzen Energie 2000-2020

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2.

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Cijfers

Elektriciteitsproductie uit kolen bijna verdubbeld

De productie van elektriciteit uit kolen was in het derde kwartaal van 2021 96 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af

Het Internationaal goederenvervoer door de binnenvaart is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Vooral het internationale vervoer neemt af. Er werd vooral minder steenkool en metaalerts naar...

Artikelen

Invoer steenkool verbruikt in NL naar land, 2015-2019

Tabel met de invoer van de in Nederland verbruikte steenkool naar land van oorsprong van 2015 tot en met 2019.

Cijfers

Marktprijzen Energie 2000-2019

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Cijfers

Elektriciteitsproductie naar recordhoogte

De elektriciteitsproductie verschuift van steenkool naar aardgas. De elektriciteitsproductie met steenkool is sterk gedaald van ruim 27 miljard kWh in 2018, naar ruim 17 miljard kWh in 2019....

Artikelen

Goederenvervoer per spoor opnieuw gestegen

In 2018 werd ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. Het vervoer van steenkolen daalde.

Artikelen

Goederendoorvoer per spoor opnieuw gestegen

In 2018 werd ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. Het vervoer van steenkolen daalde.

Artikelen

Marktprijzen Energie 2000-2018

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Cijfers

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten

Cijfers

Aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens

Aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens in tonnen

Cijfers

Daling kolenoverslag in Nederlandse zeehavens zet door

De kolenoverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 weer gedaald.

Artikelen

Uitstoot broeikasgassen in 2017 licht afgenomen

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder

Artikelen

Energiebalans; kerncijfers, 1946-2016

Steenkool, aardolie, aardgas, elektriciteit en overige energiedragers. Winning, invoer, uitvoer, bunkers, voorraadmutaties en verbruik.

Cijfers

Minder steenkool verbruikt bij productie elektriciteit

Elektriciteitscentrales verbruikten, voor het eerst sinds 2011, minder steenkool bij de productie van elektriciteit.

Artikelen

Kwartaalmonitor groothandel, vierde kwartaal 2016

De omzet in de groothandel steeg in Q4 van 2016 met 7 procent t.o.v. Q4 in 2015, de grootste omzetgroei sinds 2013.

Artikelen

Laagste energieverbruik in 20 jaar

In 2015 werd 3 000 petajoule aan energie geconsumeerd of verstookt, het laagste niveau in twintig jaar

Artikelen