Zoekresultaten

96 resultaten voor keyword:sport
96 resultaten voor keyword:sport

Pagina 4 van 4

Statistisch Bulletin nr. 2

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 19

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Prijzen.

Artikelen

Regional differences in long-term care use by elderly and chronically ill people in 2012  (Dutch only)

Tables and a research description on the regional differences in long-term care use by elderly and chronically ill people in 2012. The tables show the regional use of long-term care, an analysis of...

Artikelen
Publicaties
Artikelen

Uitsplitsing warmtepompen in utiliteitsbouw

Het artikel beschrijft de mogelijkheid om de tussen 2000 en 2002 in utiliteitsgebouwen geplaatste warmtepompen uit te splitsen naar sector.

Artikelen

Kwaliteit van leven

eYe, januari 2006

Artikelen

Woonkamer aan sportterrein voor iedere Nederlander

Nederland heeft 334 vierkante kilometer aan sportterrein. Dat is ongeveer 1 procent van het landoppervlak, ofwel ongeveer 20 vierkante meter per inwoner.

Artikelen

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Onder de sector cultuur, sport en recreatie vallen bedrijven en instellingen actief in kunst, cultuur, kansspelen, natuurbehoud, sport en recreatie, en bibliotheken en musea.

Artikelen

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Artikelen
Artikelen

Sportclubs, maneges, sportscholen en fitnesscentra, naar baten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal sportorganisaties met inkomsten van meer of minder dan 50 duizend euro.

Cijfers

Ruim 1 300 bedrijven en instellingen op Bonaire

In 2011 telde Bonaire 1 331 actieve bedrijven. De bedrijfstak groot- en detailhandel (inclusief reparaties van auto’s) is met bijna 15 procent van de bedrijven het grootst.

Artikelen

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen

Cijfers

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs voor binnensport en buitensport, ledental, accommodatie, werkzame personen, vrijwilligers, baten, lasten, type sportclub

Cijfers

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht

Cijfers

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, preventief onderzoek, mantelzorg geven.

Cijfers