Zoekresultaten

414 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen
414 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen

Pagina 1 van 17

Artikelen

Migrantenmonitor 2012-2013

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen. Opdrachtgever:...

Cijfers

Stromen in de sociale zekerheid

Maatwerktabellen over stromen in de sociale zekerheid van personen met een wajong- of bijstandsuitkering of een WSW-indicatie. Het gebruik van uitkeringen in het kader van WW, ZW of WIA/WAO na...

Artikelen
Artikelen

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar 25 procent meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een re-integratietraject. Om dit te meten heeft SZW in...

Artikelen

Bijna 19 duizend deeltijd-WW-uitkeringen

Het aantal deeltijd-WW-uitkeringen bedroeg eind juni bijna 19 duizend.

Artikelen

Steeds minder Anw-uitkeringen

In maart 2010 zijn 105 duizend uitkeringen verstrekt op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Een jaar eerder waren dat nog 9 duizend uitkeringen meer.

Artikelen

Tweede vervolgmeting uitstroom naar werk

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft naar meer uitstroom uit de uitkering naar werk, na deelname aan een re-integratietraject. Om de ontwikkeling van de uitstroom naar werk te...

Cijfers

Aan het werk met re-integratieondersteuning, driemeting (definitieve cijfers)

Maatwerktabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning.Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Cijfers

Migrantenmonitor 2011-2012

Tabellenset en Dashboards over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de Kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen. Opdrachtgever:...

Cijfers

Uitbreiding van de Europese Unie 2004 en 2007: extra analyses over uitkeringen

Maatwerktabellen over verschillende uitkeringen aan personen die in Nederland wonen maar geboren zijn in een EU-uitbreidingsland. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Cijfers

Vrouwen in de grote steden vaker in de WIA

Sociaal Bestek, oktober 2010

Artikelen

Fors minder dividend voor aandeelhouders

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven keerden in 2009 ruim 10 miljard euro aan dividend uit aan hun aandeelhouders. Dat was 8 miljard euro minder dan in 2008.

Artikelen

Moeders met werk of uitkering, 2010 en 2011

Maatwerktabellen over moeders naar het hebben van werk of een uitkering in 2010 en 2011. Opdrachtgever: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen

Wajong-uitgaven in 2010 minder snel gegroeid

In 2010 is 2,2 miljard euro uitgegeven aan Wajong-uitkeringen. Dat is een vijfde van het totale bedrag aan uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid.

Artikelen