Zoekresultaten

31 resultaten voor keyword:sociaal statistisch bestand
31 resultaten voor keyword:sociaal statistisch bestand

Pagina 1 van 2

Welke factoren beïnvloeden het krijgen van het eerste kind?

In ons land kampen jongvolwassenen met allerlei economische problemen.

Artikelen

Digitale tweelingmaatschappij belicht complexe samenleving

De statistieken van het CBS weerspiegelen de Nederlandse samenleving.

Artikelen

Hoe worden statistieken gemaakt tijdens corona?

Hoe worden statistieken gemaakt tijdens corona?

Artikelen

Datakamp CBS en gemeente Den Haag over armoede

Het Datakamp is belangrijk in het kader van de oprichting van de CBS Urban Data Centers.

Artikelen

Samenwerking CBS met Politie: een mooi huwelijk

CBS en de Politie gaan nauwer samenwerken. Beide partijen hebben op 26 januari 2017 een overeenkomst ondertekend.

Artikelen

Maatwerk voor brancheverenigingen - KNB

Centraal Bureau voor de Statistiek brengt op verzoek van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) statistische informatie in kaart over de leden van de KNB.

Artikelen

Aantal inwoners geboren in Midden- en Oost-Europa met 11 procent gestegen

Het aantal inwoners afkomstig uit een van de Midden- en Oost-Europese landen is in 2014 toegenomen van 160 duizend naar 177 duizend. Daarnaast zijn er naar schatting nog 75 duizend tijdelijke...

Artikelen

Minder mensen nemen deel aan re-integratietrajecten

Het aantal personen dat deelneemt aan een re-integratietraject is tussen 2010 en 2012 met bijna 28 duizend afgenomen. Vooral minder jongeren kregen van een gemeente een aanbod voor re-integratie naar...

Artikelen

Participatie en inkomsten na collectiefen individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, nummer 2, tweede kwartaal 2009

Artikelen

International Benchmark National Accounts

In 2006, Statistics Netherlands initiated a re-engineering project of the Dutch National Accounts (NA). Part of the initial phase of this project was a stocktaking exercise of good practices abroad....

Publicaties

De arbeidsmarkt- en inkomenspositie van moeders met jonge kinderen in 2004

In deze tabellenset wordt de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van alle vrouwen van 15 tot 65 jaar in 2004 vergeleken met de positie van moeders met jonge kinderen. De resultaten zijn verbijzonderd...

Artikelen

Naast herkomstgroepering ook nationaliteit?

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen

Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw

Ps Dienstverlening Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw, 1993-1998, 2001 t/m 2022

Overig
Overig

Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen

Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente van alle in de BRP ingeschreven personen, niet gecoördineerd, 1995 t/m 2023

Overig

Examvotab: Examengegevens leerlingen VO

Examvotab: Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2003- 202

Overig

vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen

Vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken van alle personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-202403

Overig

vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA

Vrlgbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-202403

Overig

Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen

Wusuitkering1atab: Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen, 201301-202405.

Overig

Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar

Studerendenbus: Scholieren en studenten in een kalenderjaar, 1999-2023

Overig

Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken

Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken ingeschreven personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-202403.

Overig