Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:sociaal statistisch bestand
40 resultaten voor keyword:sociaal statistisch bestand

Pagina 1 van 2

Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA

Vlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de GBA opgenomen personen niet-gecoördineerd, 1995-202303

Overig

Labour Market Policy database

Op verzoek van het ministerie van SZW levert het CBS gegevens aan over de participatie van personen in dertien Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de LMP database van Eurostat.

Cijfers

Nederlandse bevolking naar eerste en tweede nationaliteit, 2011

Tabellen over de eerste en tweede nationaliteit van de Nederlandse bevolking uitgesplitst naar de woonprovincie en woongemeente op 15 november 2011. Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken...

Cijfers

Naast herkomstgroepering ook nationaliteit?

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006

Artikelen

De arbeidsmarkt- en inkomenspositie van moeders met jonge kinderen in 2004

In deze tabellenset wordt de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van alle vrouwen van 15 tot 65 jaar in 2004 vergeleken met de positie van moeders met jonge kinderen. De resultaten zijn verbijzonderd...

Artikelen

International Benchmark National Accounts

In 2006, Statistics Netherlands initiated a re-engineering project of the Dutch National Accounts (NA). Part of the initial phase of this project was a stocktaking exercise of good practices abroad....

Publicaties

vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen

Vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken van alle personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-202303

Overig

Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen

Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente van alle in de BRP ingeschreven personen, niet gecoördineerd, 1995 t/m 2022

Overig

vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA

Vrlgbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-202303

Overig

Minder mensen nemen deel aan re-integratietrajecten

Het aantal personen dat deelneemt aan een re-integratietraject is tussen 2010 en 2012 met bijna 28 duizend afgenomen. Vooral minder jongeren kregen van een gemeente een aanbod voor re-integratie naar...

Artikelen

Aantal inwoners geboren in Midden- en Oost-Europa met 11 procent gestegen

Het aantal inwoners afkomstig uit een van de Midden- en Oost-Europese landen is in 2014 toegenomen van 160 duizend naar 177 duizend. Daarnaast zijn er naar schatting nog 75 duizend tijdelijke...

Artikelen

Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken

Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken ingeschreven personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-202303

Overig

Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie

Spolisbus: Banen en lonen op basis van de Polisadministratie, 2010 t/m 202303

Overig

Aantal verdachten naar herkomst, voorlopige cijfers 2008

In opdracht van Regioplan heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) voorlopige cijfers berekend over het aantal verdachten van een misdrijf in...

Cijfers

Samenwerking CBS met Politie: een mooi huwelijk

CBS en de Politie gaan nauwer samenwerken. Beide partijen hebben op 26 januari 2017 een overeenkomst ondertekend.

Artikelen

Hoe worden statistieken gemaakt tijdens corona?

Hoe worden statistieken gemaakt tijdens corona?

Artikelen
Artikelen

standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden

Standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden op 30 september met hun zwaarste misdrijf, 2005-2021

Overig

Maatwerktabellen voor Kinderen in Tel, 2006 t/m 2008

Maatwerktabellen over niet-werkende werkzoekenden over de jaren 2006, 2007 en 2008. Opdrachtgever: Verwey-Jonker.

Cijfers

vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI

Vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken van personen uit Registratie Niet-Ingezetenen, 1995 t/m 202303

Overig

Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)

medicijntab: Verstrekkingen van geneesmiddelen op 4 posities ATC-code aan personen, 2006-2021

Overig

Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen

Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen in de GBA (niet gecoördineerd), 1995-202303

Overig

Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021

De tabel geeft de opleidingsniveauverdeling (in vijf categorieën) van personen van 16 jaar of ouder naar leeftijd en geslacht op 1 oktober 2021

Cijfers